Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zbigniew
Samborski

Urodził się 2 września 1923 r. w Rudniku nad Sanem. Jako pionier Wrocławia, członek Akademickiej Straży Uniwersyteckiej brał w latach 1945/1946 czynny udział w odbudowie ze zniszczeń wojennych i zabezpieczeniu przed dewastacją budynków wrocławskiego Uniwersytetu i Politechniki. Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej ukończył w 1951 r. Już w 1948 r. podjął pracę w Katedrze Położnictwa na stanowisku mł. asystenta, a następnie asystenta, st. asystenta i adiunkta. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych na macierzystym Wydziale uzyskał w 1960 r., doktora habilitowanego w 1966 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1976 r., a tytuł naukowy profesora zwyczajnego w 1989 r.

W latach 1970–1971 pełnił funkcję kierownika Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego ówczesnej WSR w Lublinie. Stanowisko kierownika Katedry Patologii Rozrodu Zwierząt i Kliniki Położniczej wrocławskiego Wydziału Weterynaryjnego zajmował od 1975 do 1993, tj. do przejścia na emeryturę.

Jest autorem i współautorem 176 publikacji, w tym 87 oryginalnych pozycji badawczych ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, 5 podręczników akademickich i wielu specjalistycznych instrukcji i patentów nowych leków weterynaryjnych. Promotor 11 rozpraw doktorskich, sprawował patronat nad 5 pracami habilitacyjnymi. Przez 14 lat był koordynatorem Centralnego Programu Badań Podstawowych z zakresu fizjologii i patologii rozrodu zwierząt gospodarskich.

Był Członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Zespołu Ekspertów przy Ministrze Edukacji Narodowej, Zespołu Dydaktycznego ds. Weterynarii MEN, Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Prezydium Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN (1981–1992). Działał również w radach naukowych wielu instytutów resortowych i podległych Polskiej Akademii Nauk. 

Jest honorowym członkiem Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN, laureatem Odznaczenia Honorowego Pro Scientia Veterinaria Polonia. Za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN przyznał profesorowi Samborskiemu Medal im. Michała Oczapowskiego.

Zmarł 1.09.2011 r., pochowany na cmentarzu przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec