Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Krzysztof Waldemar
Romański

Urodził się w 1947 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr IX we Wrocławiu, a następnie Technikum Weterynaryjnego w Jeleniej Górze rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które ukończył w 1975 r.

W 1975 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii Zwierząt macierzystego Wydziału na etacie naukowo-dydaktycznym, gdzie pracuje do chwili obecnej: od 1981 r. na etacie adiunkta, od 1996 r. na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, a od 2004 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego; obecnie profesor tytularny. Od listopada 1983 do września 1986 r. przebywał na stażu naukowym w Laboratorium Hormonów Jelitowych Centrum Badań Gastroenterologicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), a od kwietnia do czerwca 1984 r. w Katedrze Fizjologii i Terapii Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Tuluzie (Francja). Przebywał także dwukrotnie na Wydziale Weterynaryjnym w Purdue University w West Lafayette (USA). Jest lub był członkiem Europejskiego Towarzystwa Motoryki Przewodu Pokarmowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Zainteresowania naukowe: fizjologia i fizjopatologia układu pokarmowego, a w tym zakresie motoryka układu pokarmowego, wydzielanie żółci i soku żołądkowego oraz hormony przewodu pokarmowego. Aktualnie zajmuje się także badaniami motoryki przewodu pokarmowego, a zwłaszcza opróżnianiem żołądkowym. Posiada w swym dorobku ponad 200 publikacji: prac, doniesień i artykułów przeglądowych, w tym publikacje w takich czasopismach jak „Gastroenterology”, „Gut, Digestive Diseases and Sciences”, „Scandinavian Journal of Gastroenterology”,  „ Hepato-gastroenterology”, „Journal of Physiology and Pharmacology”, „Pharmacological Reports”, „Research in Veterinary Sciences”, „Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition”, „Biological Rhythm Research”, „Indian Journal of Experimental Biology”,  „Journal of the South African Veterinary Association”,  „ Czech Journal of Animal Sciences”. W większości publikacji jest pierwszym lub jedynym autorem.

Jest autorem 1 patentu i 2 wzorów użytkowych.

Otrzymał kilkanaście nagród Rektora macierzystej Uczelni (głównie za działalność naukową), Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (za współorganizację Kongresu), Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (za działalność naukową). Sprawował i sprawuje opiekę naukową nad słuchaczami studiów doktoranckich.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec