Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Małgorzata
Robak

Urodziła się 8 października 1953 r. w Mielcu. Szkołę podstawową ukończyła we Wrocławiu, a średnią w Kinszasie (Demokratyczna Republika Konga). W 1970 r. rozpoczęła studia na kierunku biologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Lovanium w Kinszasie, które kontynuowała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego od 1972 r. W 1975 r. uzyskała tytuł magistra nauk przyrodniczych o specjalności biochemia.

Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biochemii otrzymała w 1981 r. w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy pt. „Amidaza penicylinowa z Proteusz rettgerii”. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii uzyskała w 2003 r. na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy pt. „Studia nad wykorzystaniem octanu i wydzielaniem cytrynianu przez Yarrowia lipolytica”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego objęła w 2007 r.

W latach 1983–1990 pracowała jako adiunkt w Instytucie Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu INES w Bejaia (Algieria). Odbyła kilka wizyt naukowych w ramach programów Sokrates oraz CEPUS (Finlandia, Węgry, Chorwacja). Współpracowała z ośrodkami naukowymi (Francja, Niemcy). Od 1990 r. pracuje w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Była opiekunem 6 prac dyplomowych (Algieria) i 40 prac magisterskich (Wydział Nauk o Żywności).

Wypromowała 2 doktorów, była recenzentem 3 rozpraw doktorskich, 2 grantów marszałkowskich i ponad 20 prac naukowych. Posiada 1 zgłoszenie patentowe. Jest Redaktorem merytorycznym EJPAU seria Biotechnologia (od 2006 r.). Była również członkiem Senackiej Komisji Odwoławczej ds. Studentów oraz Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Adiunktów (2006–2009).

Jest współautorem dwóch podręczników („Mikrobiologia żywności – teoria i ćwiczenia” oraz „Mikrobiologia ogólna”), ponadto 113 pozycji naukowych, w tym 41 oryginalnych prac twórczych i 6 przeglądowych (23 prace w języku angielskim). Jest autorem dwóch nowatorskich wykładów („Szybkie metody mikrobiologicznej analizy żywności” i „Genomika porównawcza drożdży”). Specjalizuje się w biotechnologii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej oraz bioremediacji środowiska z wykorzystaniem niekonwencjonalnych drożdży.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Wrocławskiego Forum Biologii Komórki, Polskiej Federacji Biotechnologii, Europejskiej Federacji Biotechnologii oraz Polskiego Związku Brydża Sportowego. Za działalność w tej ostatniej dwukrotnie była odznaczona medalem.

Otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (2008), odznakę „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” (2005), list gratulacyjny i nagrodę Rektora za wysoką lokatę w ocenie nauczycieli akademickich (za lata 2004–2008) oraz 6 nagród Rektora. Wyróżniono ją również nagrodą NOT.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec