Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Raułuszkiewicz

Urodził się 28 stycznia 1926 r. w Suwałkach. Studiował na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1947–1952). Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1952 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Warszawie w Departamencie Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa na stanowisku inspektora. W 1953 r. pracował w Gorzowskich Z.P. Biowet w Gorzowie Wlkp. Od 1953 r. pracownik Katedry Patologii Rozrodu i Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego WSR we Wrocławiu, kolejno aspirant (1953–1957), st. asystent (1957–1958), adiunkt (1958–1987), docent (1987–1991), profesor nadzwyczajny (1991–1994), profesor zwyczajny (1995–1997). We wrześniu 1996 r. przeszedł na emeryturę.

Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1961 r., a doktora habilitowanego 1985 r. Tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1991 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 r.

Promotor 6 doktoratów. Recenzent 6 prac habilitacyjnych i 8 doktoratów. Autor 252 prac. Współautor 21 prac wdrożeniowych i autor 2 patentów.

Zakres badań koncentruje się wokół patologii i fizjo-logii rozrodu oraz gruczołu mlekowego, terapii i profilaktyki: bydła, świń, klaczy, psów. Interesują go: zastosowanie praktyczne uterografii u bydła i wpływ zablokowania receptorów beta-adrenergicznych we wczesnym okresie poporodowym na przebieg inwolucji macicy u krów; badania cytologiczne i cytogenetyczne prowadzone na podstawie oznaczania chromatyny płciowej metodą Shora u zwierząt domowych i hodowlanych, cytogenetyczne u bydła (kariotyp), psów, goryli (oznaczanie chromosomu Y); zastosowanie metody fluorescencyjnej do analizy komórek interfazalnych zwierząt domowych, małp i człowieka.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (1953–2000), kierownik Sekcji Rozrodu Zwierząt oraz Sztucznego Unasienniania Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (1988–1996), Polskiego Towarzystwa Genetycznego (przewodniczący Oddziału we Wrocławiu w latach 1967–1982), Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego (członek założyciel Oddziału we Wrocławiu i przewodniczący w latach 1964–1968), Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w latach 1990–2000.

Otrzymał Nagrodę Ministra oraz 11 nagród Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Medalem im. Emila Přibyla VSV Brno CSSR, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec