Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marek
Prymon

Urodzony 22 września 1949 r. w Przemyślu. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (1971), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. W roku 1976 obronił na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pracę doktorską pt. „Analiza rynku nietrwałych artykułów gospodarstwa domowego” (promotor – prof. Józefa Kramer). W roku 1981 napisał pracę habilitacyjną pt. „Badania branżowo-przestrzenne rynku”, obronioną rok później na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Na tej samej Uczelni w roku 1992 został profesorem nadzwyczajnym.

Reprezentowana dziedzina – zarządzanie, dyscyplina naukowa – marketing, specjalność – zarządzanie marketingowe i badania rynku.

Uczestniczył w stażach i szkoleniach naukowych: Creighton University Omaha (USA), L‘Institute de Technologie II Villeurbanne-Lyon (Francja) 1981, Odense University (Dania) 1985, Lancashire Polytechnic Preston (Wielka Brytania)1988, Abo Akademi Turku (Finlandia) 1992, University of Richmond (USA) 1993, University of Limerick (Irlandia)1995, L,Institute des Hautes Etudies Commerciales Marsylia (Francja) 1995, Limburg University Hasselt (Belgia) 1996.

Na uczelniach pełnił funkcje kierownika zakładów i katedr. Od roku 1994 kierował Katedrą Ekonomiki Handlu, a później Katedrą Strategii Marketingowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (do 1997), także do roku 2002 Katedrą Analizy Rynku i Zarządzania Marketingowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Promotor 7 doktoratów oraz ponad 500 prac magisterskich. Pisał liczne recenzje podręczników i monografii, a także recenzował 9 prac doktorskich .

Łączna liczba oryginalnych publikacji wyniosła powyżej 100.

Brał udział w konferencjach międzynarodowych m.in. w Leeds (Wielka Brytania) 1987, Marienhamn, (Finlandia) 1991, na Uniwersytecie Łódzkim 1996, w Wiedniu 1994, w Trnavie (Słowacja) 2009.

Wygłosił wiele wykładów w różnych krajach świata, m.in.: University of Tampere i Abo Akademii (Finlandia), University of Bergen (Norwegia), Lovanium (Belgia), Wyższa Szkoła Handlu (Bruksela), Leyden University i Erasmus University (Holandia), University of Manitoba, University of British Columbia (Kanada), University of Oklahoma, University of San Diego, University of Nebraska (USA), University of Brighton, Liverpool Polytechnic, University of Nottingham (Wielka Brytania).

Od 2003 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec