Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bożena
Patkowska-Sokoła

Urodziła się 17 maja 1946 r. we Wrocławiu, gdzie uczęszczała do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. W 1970 r. ukończyła studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Po studiach odbyła roczny staż produkcyjny w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Czechnicy. Następnie podjęła pracę w Zespole Szkół Rolniczych we Wrocławiu Praczach, gdzie w latach 1971–1975 była nauczycielem przedmiotów zawodowych. W grudniu 1975 r. została zatrudniona w Zakładzie Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zajmując kolejno stanowiska: asystenta (1975–1981), adiunkta (1982–1995), profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora otrzymała w roku 2000, a stanowisko profesora w roku 2006.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1980 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ zróżnicowanego poziomu suszu z głębokiej ściółki kurcząt rzeźnych i kur niosek w mieszankach treściwych na cechy ilościowe i jakościowe tuszek jagniąt rzeźnych rasy merynos polski”. Stopień naukowy doktora habilitowanego – w 1990 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Badania na skutkami podawania owcom merynosowatym elementarnej siarki 35S; S0”. Jej dorobek naukowy liczy łącznie 266 publikacji, w tym 88 oryginalnych prac twórczych oraz 5 skryptów akademickich i materiałów do ćwiczeń.

Prodziekan ds. dydaktyki (1991–1996) Wydziału Zootechnicznego, przewodnicząca wielu komisji dziekańskich i rektorskich, członek Zarządu PTZ oraz SITR. Promowała 2 doktorów i opiekowała się 120 pracami magisterskimi. Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz oceny dorobku na stanowisko profesora nadzwyczajnego, tytuł naukowy profesora oraz doktora honoris causa.

Staże naukowe odbyła m.in. w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki we Wrocławiu, w firmie „Cyjanamid” w Wiedniu, w firmie „Bayer” w Leverkusen, w Stacji Oceny badań Skór Instytutu Zootechniki, w Instytucie Zootechniki w Perugii (Włochy).

Wyróżniona 10 nagrodami Rektora, Złotym Medalem z wyróżnieniem na 51. Wystawie World Exhibition of Innovation, Research and New Technology „Eureka” w Brukseli (2002), Srebrnym Medalem na Wystawie The International Invention Innovation Industrial Design & Technology Exhibition I TEX w Malezji (2003), otrzymała też 3 srebrne medale na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości „Salon International des Inventions Geneve” (2004, 2009), nagrodę specjalną koreańskiego stowarzyszenia wynalazczości (2009), Złoty oraz Srebrny Medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji IWIS 2009, Nagrodę I stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT za wybitne osiągnięciaw dziedzinie techniki za 2008 rok, medal jubileuszowy Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Złotą Odznakę ZNP (2004), srebrną (2003) i złotą (2010) odznakę NOT oraz odznaczona Srebrnym (1996) i Złotym (2003) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec