Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Nadwyczawski

Urodził się 2 kwietnia 1914 r. w Wiązownicy, woj. rzeszowskie. Po ukończeniu w roku 1933 Gimnazjum Klasycznego w Jarosławiu studiował na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, uzyskując w roku 1938 absolutorium. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1949 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Jednocześnie studiował na Wydziale Rolniczym tej uczelni, które ukończył w 1953 r., a więc już po utworzeniu Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł zawodowy inżyniera rolnika.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1951 r. na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu na podstawie rozprawy „Problem aklimatyzacji, hodowli i rozpowszechniania upraw kukurydzy pastewnej w Polsce” (promotor – prof. dr Tadeusz Olbrycht). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w roku 1965 po przedłożeniu rozprawy „Badania nad określeniem wymagań cieplnych roślin metodą chemiczną i termometryczną”.

Pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt, a następnie w Katedrze Paszoznawstwa. Od 1960 r. pełnił obowiązki kierownika Katedry Paszoznawstwa Wydziału Zootechnicznego, a w 1968 r. został powołany na kierownika tej Katedry. W latach 1955–1960 był jednocześnie zastępcą dyrektora ds. naukowych w Stacji Hodowlano-Badawczej IHAR w Ożańsku.

Przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP Wydziału Zootechnicznego (1969–1972), członek Zarządu Rady Zakładowej ZNP (1966–1969), przedstawiciel Wydziału w Komisjach uczelnianych ds. BHP i dodatków zakaźnych, kurator ZMW.

Kierownik Hodowli Kukurydzy w Wydziale Hodowli i Nasiennictwa Ministerstwa Rolnictwa (1947–1950), członek Komisji ds. Uchwał Rządu w sprawie hodowli kukurydzy (1955–1957), członek Komisji ds. Bazy Paszowej i Żywienia Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa (1957–1961), członek Komisji Oceny Odmian (1955–1957) i Komisji ds. Mechanizacji Rolnictwa (1957–1959) w Ministerstwie Rolnictwa.

Był specjalistą z zakresu hodowli, uprawy i wykorzystania w żywieniu zwierząt kukurydzy, a także wybitnym specjalistą gospodarki paszowej w powiązaniu jej z warunkami agroklimatycznymi Polski.

Autor wyhodowanych i zarejestrowanych pięciu odmian kukurydzy pastewnej (Dar Północy, Koral Czerwony, Wigor, Złoty Żar, Wczesna Silosowa). Współautor dwóch monografii: „Kukurydza”, we współpracy z prof. dr. Tadeuszem Olbrychtem oraz „Hodowla i nasiennictwo kukurydzy”, pod redakcją prof. dr. Tadeusza Ruebenbauera, a także kilkudziesięciu prac naukowych. Współautor patentu na sposób uszlachetniania śruty rzepakowej metodą hydrolizy kwaśnej.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia, Złotą Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska, Złotą Odznaką ZMW, Złotą Odznaką ZNP oraz nagrodami Ministra Rolnictwa, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz licznymi nagrodami Rektora.

Zmarł 13 listopada 1972 roku. Pochowany został na cmentarzu w Jarosławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec