Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Kazimierz
Myczkowski

Urodził się 3 sierpnia 1907 r. w Dolniczu. Szkołę średnią ukończył w 1928 r. w Kamionce Strumiłowej Studia lekarsko-weterynaryjne odbył w latach 1929–1934 we Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, gdzie jeszcze jako student rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt.

Tytuł doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1936 r. na podstawie pracy pt. „Morfologia tętnic wieńcowych serca zwierząt ssących (domowych i dziko żyjących)”.

W 1946 r. przyjechał do Wrocławia, gdzie kontynuował pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt, obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego. Habilitował się w 1952 r. na podstawie pracy pt. „Rozwój i morfologia wisiorków skórnych szyi (Appendices colli) u zwierząt domowych”. W latach 1961–1969 był kierownikiem Katedry Anatomii Zwierząt.

Profesora interesowały dwie dziedziny morfologii zwierząt: angiologia i archeozoologia. Z ich zakresu oraz pokrewnych problemów opublikował cenne prace dotyczące morfologii tętnic wieńcowych serca u zwierząt ssących i ptaków, naczyń krwionośnych głowy i kończyn lamy oraz wielbłąda. Ponadto prowadził badania nad wrodzonym położeniem serca na szyi u zwierząt domowych. Badania archeozoologiczne przyczyniły się do opracowania morfologicznego zróżnicowania i zoogeograficznego rozmieszczenia prehistorycznych zwierząt Polski Zachodniej, Śląska i Ziemi Lubuskiej.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych, przy czym szczególnie intensywnie działał w Polskim Towarzystwie Zoologicznym i Polskim Towarzystwie Nauk Weterynaryjnych. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia PRL, Odznaką XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska i Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Zmarł 9 listopada 1969 r. we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec