Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Roland
Kozdrowski

Urodził się 9 lipca 1972 r. w Zielonej Górze. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Międzyrzeczu Wlkp. podjął naukę w Państwowym Technikum Rolniczym w Międzychodzie. W 1992 r. rozpoczął studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu, gdzie w roku 1998 otrzymał dyplom lekarza medycyny weterynaryjnej. Od 1 października 1998 r. został słuchaczem na studiach doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a w 2010 r. doktora habilitowanego. Dodatkowo, w 2002 r. otrzymał tytuł specjalisty w dziedzinie rozrodu zwierząt. Od tego roku pracuje jako adiunkt w Katedrze i Klinice Rozrodu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu.

Jego działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zagadnieniach związanych z fizjologią i patologią rozrodu oraz metodami wspomaganego rozrodu (sztuczna inseminacja, udoskonalanie metod konserwacji nasienia). Prowadził badania w zakresie wpływu pory roku na jakość nasienia dzików i świniodzików, badania nad pozyskiwaniem i konserwacją nasienia oraz zarodków jeleni szlachetnych i jeleni Dybowskiego, poprawą wskaźników płodności i oceną objawów rujowych u bydła mlecznego oraz metodami leczenia zaburzeń poporodowych u krów, jak również zajmował się pośmiertnym pozyskiwaniem plemników od żubra, ich kriokonserwacją i wykorzystaniem do celów sztucznej inseminacji. Cały cykl badań poświęcił poznaniu biologii rozrodu zająca, opracowaniu metod wspomaganego rozrodu i kriokonserwacji nasienia tego gatunku zwierząt. Jego badania prowadzone w zakresie rozrodu zwierząt dzikich mają na celu poznanie biologii rozrodu tych zwierząt oraz opracowanie metod pobierania i konserwowania materiału biologicznego (nasienie, zarodki), co ma służyć stworzeniu banku genów gatunków zwierząt dzikich, szczególnie tych, które są zagrożone wyginięciem oraz tych, których liczebność spada.

Jest autorem lub współautorem ponad 30 oryginalnych prac naukowych z zakresu rozrodu zwierząt dzikichi udomowionych. Jest także autorem lub współautorem 11 prac przeglądowych oraz 45 doniesień i referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec