Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Komosa

Urodził się 30 listopada 1946 r. w Koszalinie. Szkołę podstawową (1953–1960) jak i Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (1960–1964) ukończył w Gnieźnie. W latach 1964–1969 studiował na Wydziale Ogrodniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Po zakończeniu studiów odbył asystenckie studia przygotowawcze, a następnie został asystentem w Katedrze Uprawy i Nawożenia Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

W 1976 r. w Akademii Rolniczej w Poznaniu obronił pracę doktorską pt. „Wskaźniki odżywienia złocieni wielkokwiatowych (Chrysanthemum indicum L. odm. Balcombe Perfection) azotem i potasem” (promotor – prof. Marian Hoffmann). Od 1977 r. zatrudniony był na stanowisku adiunkta w Zespole Dydaktycznym Nawożenia Roślin Ogrodniczych w Instytucie Produkcji Ogrodniczej.

W 1991 r., po przedstawieniu pracy habilitacyjnej pt. „Wpływ niektórych właściwości chemicznych roztworów oraz stanu odżywienia roślin na skuteczność nawożenia dolistnego pomidora szklarniowego”, Rada Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1992–1993 był kierownikiem Zakładu Nawożenia Roślin Ogrodniczych, a w latach 1993–1997 i od 2003 r. jest kierownikiem Katedry Nawożenia Roślin Ogrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2006 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Nawożenia Roślin Ogrodniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 1996–2003 zatrudniony był w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dorobek naukowy obejmuje 304 prace, w tym: 108 oryginalnych prac twórczych, 2 książki (rozdziały), 5 skryptów, 90 artykułów naukowych, 4 referaty zamawiane, 68 komunikatów i 27 artykułów popularnonaukowych. Opiekun 35 prac magisterskich, wypromował 6 doktorantów. Twórca pierwszej w Polsce aeroponicznej uprawy roślin.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Złotym Medalem Targów Ogrodniczych Polagra za „Opracowanie Aeroponicznej Uprawy Roślin”. Uhonorowany Nagrodą Wojewody Miasta Poznania „Za Badania Naukowe w Zakresie Ochrony Zieleni Miejskiej”, Nagrodami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych „Za Najlepsze Prace Magisterskie” oraz nagrodami Rektorów Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec