Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Maria
Konieczna

Urodziła się 25 stycznia 1940 r. w Rudkach k. Lwowa. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończyła w Środzie Śląskiej. W 1958 r. rozpoczęła studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończyła w 1963 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa, po czym podjęła pracę w Katedrze Mechanizacji Rolnictwa tejże Uczelni.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1972 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Ocena uszkodzeń i właściwości biologicznych ziarna pszenicy przy różnych sposobach zbioru”. Praca ta wyróżniona została Nagrodą Ministra Ministra. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskała, przedstawiając w 1983 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu pracę pt. „Wpływ kontrolowanych obciążeń mechanicznych na uszkodzenia zarodków i właściwości biologiczne ziarna pszenicy”. W 1985 r. zatrudniona została na etacie docenta w Instytucie Inżynierii Rolniczej.

Odbyła długoterminowe staże naukowe w Anglii na Cranfield University of Technology Soil College oraz w Turcji w University of Ankara.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących eksploatacji maszyn rolniczych oraz biologicznych skutków mechanizacji zbioru i obróbki nasion, w tym szczególnie materiału siewnego, i z tego też zakresu są jej prace naukowe.

Prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn rolniczych. Jest promotorem 35 prac magisterskich.

Była członkiem Senatu (1977–1981 i 1990–1993), prodziekanem Wydziału Rolniczego (1987–1990), rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów (1984–1987), członkiem Rady Szkoły ds. Młodzieży (1974–1978), opiekunem Koła Naukowego Mechanizatorów Rolnictwa (1966–1968). Od 1996 r. jest członkiem Rady Bibliotecznej AR należy do Komitetu Techniki Rolniczej PAN i Towarzystwa Naukowego Nauk Rolniczych. W roku 2005 przeszła na emeryturę.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec