Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Mariusz Jerzy
Kocot

Urodził się w Trzebini w 1917 r. Studia wyższe odbył w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, uzyskując w 1940 r. dyplom lekarza weterynarii. W latach 1940–1952 zatrudniony był na różnych stanowiskach administracji weterynaryjnej. Od 1952 r. pracował jako adiunkt w Katedrze Higieny Produktów Zwierzęcych we Wrocławiu. W 1959 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, w 1962 r. stopień naukowy docenta, a w roku 1977 tytuł profesora nadzwyczajnego.

Był promotorem siedmiu prac doktorskich. W zakresie dydaktyki był jednym z pierwszych w kraju, który rozpoczął wykłady z przetwórstwa i ustawodawstwa sanitarno-żywnościowego dla studentów Wydziału Weterynaryjnego. Był prezesem Śląskiego Okręgu Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (1949–1953), prezesem wrocławskiego oddziału Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych (1956–1958), przewodniczącym sekcji higieny produktów zwierzęcych PTNW.

Za swoją szeroką działalność wyróżniony został wieloma odznaczeniami państwowymi i organizacyjnymi, z których wymienić należy: Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł w 1978 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec