Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Karpiak

Urodził się 7 grudnia 1920 r. we Lwowie. Tam też uzyskał wykształcenie podstawowe, średnie i w 1940 r. podjął studia na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, które z powodu okupacji niemieckiej musiał przerwać w 1941 r. Kontynuował je w latach 1944–1946, a ukończył w 1947 r. już na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W okresie studiów, w latach 1940–1947, pracował jako laborant na Uniwersytecie Lwowskim, a także jako nauczyciel biologii i chemii w szkole średniej. W 1946 r. został asystentem w Katedrze Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, gdzie pracował do 1951 r. na stanowisku adiunkta. W 1951 r. podjął pracę w Akademii Medycznej na Oddziale Stomatologicznym, będąc do 1953 r. wykładowcą chemii fizjologicznej. W latach 1953–1963 jako docent pracował w Katedrze Chemii Fizjologicznej na Wydziale Lekarskim, będąc jednocześnie w latach 1955–1960 wykładowcą chemii biologicznej na Wydziale Farmakologii, a także w latach 1954–1957 wykładowcą biochemii na Wydziale Rolniczym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej.

W 1963 r. przeszedł do Wyższej Szkoły Rolniczej i kierował Katedrą Biochemii na Wydziale Weterynaryjnym do 1969 r. jako docent, a później jako profesor. W latach 1964–1969 pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Weterynaryjnego.


Od 1973 r. był członkiem Komisji Biologii Molekularnej, od 1978 r. – Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddz. Wrocław. W 1975 r. wszedł w skład Komisji Fizjologii Mięśni PAN, w latach 1981–1984 był członkiem Komisji Biochemii i Biofizyki PAN. Należał do Polskiego Towarzystwa Fizjologii, Polskiego Towarzystwa Biochemii, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Pełnił wiele funkcji społecznych; członek Stronnictwa Demokratycznego, radnym WRN.

W dorobku ma ponad 110 prac naukowych z zakresu biochemii porównawczej zwierząt i metabolizmu mięśni. Jest autorem podręcznika pt. „Biochemia zwierząt” (1975). Był także współautorem „Enzymologii klinicznej”.

Wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski).

Zmarł 22 marca 1995 r., pochowany został na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec