Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Henryk Ksawery
Geringer de Oedenberg

Urodził się 2 lipca 1942 r. w Wiśniowie, pow. Krasnystaw. W roku 1959 ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie, a w roku 1964 studia wyższe na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu. Doktoryzował się w roku 1972, przedkładając rozprawę pt. „Geny letalne u bydła rasy nizinnej czerwono-białej w Polsce z uwzględnieniem badań kariotypów u potworków i ich rodziców”. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1978 na podstawie rozprawy pt. „Anomalie dziedziczne u bydła na Dolnym Śląsku”. Na stanowisko docenta został mianowany w roku 1979, tytuł profesora zaś uzyskał w roku 1996. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1991 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego w roku 2002.

Pracę w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt rozpoczął w 1964 r. Profesor Henryk Geringer de Oedenberg odbył staże na uniwersytetach i w instytutach: Stations Fédérales d’Essais Agricoles w Lozannie, Szwajcaria, Laboratoire de Génétique Factorielle INRA Jouy en Josas we Francji, Agricultural University of Norway w Aas, l’Université de Liège w Belgii, Agricultural University of Athens w Grecji, Agricultural University Uppsala w Szwecji.

W latach 1981–1987 był wykładowcą genetyki i hodowli zwierząt na Wydziale Nauk Przyrodniczych i na Wydziale Nauk Rolniczych l’Université de Madagascar w Antananarivo. W latach 1995–2007 kierował Katedrą i Zakładem Hodowli Koni i Jeździectwa. W latach 1968–1972 był przewodniczącym Koła Młodych Pracowników Nauki ZNP i członkiem Senatu WSR; 1972–1976 wiceprzewodniczący RO ZNP, 1976–1980 przewodniczący RO ZNP. W latach 1987–1997 był przewodniczącym Koła i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, w latach 1987–1998 przewodniczący Wrocławskiego Oddziału i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego. W latach 1996–1998 członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Hodowlanego”, 1997–2003 przewodniczący Sekcji Hodowli Koni PTZ i członek Rady Programowej „Zeszytów Naukowych PTZ”, od roku 2000 do chwili obecnej jest członkiem kolegiów redakcyjnych i rad naukowych „Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”, „Acta Scientiarum Polonorum”, „Journal of Environemental Studies” w Budapeszcie.

Był promotorem 13 zakończonych prac doktorskich, w tym 2 za granicą. Sprawował opiekę nad 213 pracami magisterskimi, wykonał 8 recenzji habilitacyjnych, 12 doktorskich w kraju i 2 za granicą, 4 na tytuł naukowy profesora i 2 na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jest autorem 9 skryptów, 193 publikacji, w tym 102 oryginalnych prac naukowych. Brał udział w 19 międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych, w 7 był współorganizatorem i członkiem rady naukowej. Był inicjatorem badań nad anomaliami dziedzicznymi u bydła w Polsce, przeprowadził pionierskie badania cytogenetyczne u bydła, zainicjował badania nad szacowaniem wartości użytkowej i hodowlanej koni sportowych i wyścigowych w Polsce, jest międzynarodowym sędzią jeździeckim Fédération Equestre Internationale, członkiem Komisji Technicznej Torów Wyścigów Konnych, biegłym sądowym.

Był wyróżniony 2 nagrodami indywidualnymi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 23 nagrodami Rektora. Został odznaczony odznakami: „Zasłużony dla Województwa Zielonogórskiego”, „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec