Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jacek Maria
Fuliński

Urodził się 6 stycznia 1915 r. we Lwowie. Wychowanek Wydziału Architektonicznego Politechniki Lwowskiej, którą ukończył w 1940 r., uzyskując dyplom inżyniera nostryfikowany na Politechnice Gdańskiej w 1959 r.

Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1960 r. w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, po obronie pracy pt. „Zagadnienia powierzchniowe w budownictwie”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych nadano mu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 1968 r. na podstawie rozprawy pt. „Geometryczne elementy projektowania kratownic powierzchniowych”. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1985 r.

Działalność dydaktyczną rozpoczął w roku akademickim 1947–1948 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej jako starszy asystent i po czteroletniej przerwie kontynuował jako adiunkt na Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1952–1970, następnie jako docent 1970–1984, prodziekan Wydziału Melioracji Wodnych w latach 1972–1975 i profesor nadzwyczajny od 1985 r. Przeszedł na emeryturę w roku 1985.

Jest twórcą dyscypliny „morfologia budownictwa”, czyli nauki o kształtowaniu przestrzeni. W swoich pracach o wielościanach sformułował geometryczne zasady budowy cząsteczkowej fullerenów.

W latach 1948–1952 był dyrektorem technicznym i naczelnym ponad 100-osobowego Biura Projektów Przemysłu Roszarniczego, które zostało uznane za najlepsze w kraju. Uczestniczy w odbudowie przemysłu lekkiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski. W latach 1946–1948 był kierownikiem wydziału budowlanego Polskiej Żeglugi na Odrze.

Opublikował ponad 50 prac naukowych, w tym 4 monograficzne. Uzyskał 3 wyróżnienia w konkursach architektonicznych. Wypromował jednego doktoranta i prowadził część geometryczną w trzech pracach doktorskich. Był recenzentem 8 prac doktorskich, 2 habilitacyjnych, raz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Wielokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Zmarł w 1999 r. Pochowany we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Smętnej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec