Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz
Zatwarnicki

Urodził się 2 grudnia 1958 r. w Chojnowie, woj. dolnośląskie. Szkołę podstawową, a następnie liceum ogólnokształcące ukończył w rodzinnym mieście. W latach 1979–1983 studiował na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku biologia.

Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymał w 1991 r. na podstawie pracy pt. „Klasyfikacja filogenetyczna rodzaju Scatophila Becker (Diptera: Ephydridae)” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (promotor – dr hab. Lech Borowiec). Stopień doktora habilitowanego uzyskał po przedłożeniu rozprawy pt. „A new reconstruction of the origin of eremoneuran hypopygium and its classification implications (Insecta: Diptera)” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1996 r.. Specjalizacja – zoologia.

Odbył staże naukowe w ośrodkach: Zoologisk Museum, Kopenhaga, Dania; Smithsonian Institution, Washington, USA; Universitaet Osnabrueck, Niemcy; Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Bruksela, Belgia.

Od 1984 do 2003 r. pracował w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W Katedrze Zoologii w okresie 1998–2000 r. pełnił funkcję p.o. kierownika, a następnie do grudnia 2001 r. był kierownikiem Katedry. Od 2003 r. pracuje na Uniwersytecie Opolskim.

Wypromował doktora na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Opolskiego i szereg magistrów. Był recenzentem prac doktorskich.

Do 2003 r. opublikował 54 prace naukowe. Brał udział w 7 międzynarodowych konferencjach na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Belgii i Niemczech.

Do najważniejszych osiągnięć zalicza się zaproponowanie hipotezy powstania hypopygium u wyższych muchówek (Diptera), stworzenie klasyfikacji Ephydridae, wydzielenie nowego plemienia muchówek, wydanie katalogu Ephydridae świata, udział w przygotowaniu monografii pt. „Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera w Aąuatic Insects of North Europe, zrewidowanie 5 rodzajów Ephydridae”, opisanie 22 nowych gatunków i dwóch rodzajów w tej rodzinie.

Otrzymał 3 nagrody Rektora i Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec