Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Lech
Wartenberg

Urodził się w 1922 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w maju 1952 r. W latach 1952–1977 pracował w Katedrze Higieny Produktów Zwierzęcych. Stopień doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1959 r., a stopień doktora habilitowanego w 1964 r. Tytuł profesora nadano mu w 1973 r. Jego dorobek naukowy to ponad 60 prac i artykułów naukowych.

Był pionierem w zakresie analityki żywności i jej oceny zdrowotnej. Opracował nowe metody analityczne, wydał trzy skrypty.

W latach 1966–1972 był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału. Został laureatem licznych nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz wielu odznaczeń państwowych, administracji wojewódzkiej i uczelnianej.

Zmarł nagle 21 lipca 1977 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec