Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ludwik
Szopa

Urodził się 23 sierpnia 1909 r. we Lwowie. Studiował na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza weterynarii w kwietniu 1951 r. Przed ukończeniem studiów pracował na stanowisku młodszego asystenta, a w styczniu 1951 r. awansował na starszego asystenta.

Stopień doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1952 r., na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy pt. „Rozróżnianie piór poszczególnych gatunków drobiu domowego”. W sierpniu 1968 r. został mianowany na stanowisko docenta etatowego.

Odbył kilkumiesięczny staż naukowy w Instytucie Drobiarstwa w Zagorsku, Borki (k. Kijowa) oraz w Krasne (na Krymie).Wyjeżdżał też do Brna, Ivanki pri Dunaji oraz do Instytutu Drobiarstwa w Merbitz. Był zapraszany na krajowe wystawy drobiarskie w charakterze sędziego głównego.

W latach 1952–1956 kierował Katedrą Hodowli Drobiu na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Od września do października 1952 r. pełnił funkcję prodziekana, a od listopada 1952 do lipca 1954 r. dziekana Wydziału Zootechnicznego.

Był członkiem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej. Okresowo pełnił funkcję kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Weterynaryjnego we Wrocławiu, oddział w Dolnośląskim Związku Hodowców i Producentów Drobiu. Przez kilka lat był komendantem Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy, działał też aktywnie w ruchu studenckim jako opiekun Studenckiego Koła Amatorów Plastyków.

Promotor kilku prac magisterskich, autor 1 skryptu oraz współautor szeregu publikacji naukowych. Był prekursorem wprowadzenia bateryjnego systemu utrzymania drobiu w warunkach krajowych. Otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Zmarł 30 kwietnia 1976 r. i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec