Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marian
Sobociński

Urodził się 13 lipca 1913 r. w Jezierzanach, pow. Buczacz, woj. tarnopolskie. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując w 1938 r. dyplom magistra filozofii z zakresu zoologii, następnie podjął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, które dokończył we Wrocławiu, otrzymując w 1947 r. tytuł lekarza weterynaryjnego.

Pracę rozpoczął w 1944 r. jeszcze we Lwowie w Katedrze Anatomii Zwierząt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Po wojnie i repatriacji kontynuował działalność dydaktyczną i naukową w Katedrze Anatomii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu, a potem Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Tu uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego. We Wrocławiu do 1962 r. brał czynny udział w komisjach i zespołach opracowujących plany i nadzorujących prace budowlane oraz wyposażeniowe gmachów Wydziału. W 1962 r. przeniósł się do WSR w Poznaniu, podejmując pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt. W 1963 r. został jej kierownikiem i stanowisko to piastował do 1983 r. – do przejścia na emeryturę. W latach 1964–1969 był prodziekanem Wydziału Zootechnicznego. Stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1970 r., a zwyczajnego w 1974 r.

Dziedziną naukowo-badawczą była archeozoologia, z zakresu której opublikował 130 prac charakteryzujących dawną faunę zwierząt domowych i dziko żyjących. Utworzył specjalistyczną serię Roczników AR w Poznaniu – „Archeozoologia”. Jest autorem 3 skryptów i podręczników z zakresu anatomii zwierząt.

Był członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.

Otrzymał wiele odznaczeń, w tym: Krzyż Oficerski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”.

Zmarł 13 stycznia 1994 r. w Poznaniu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec