Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Antoni
Siewiński

Urodził się 27 marca 1926 r. w Krakowie. Studia ukończył w 1950 r. na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej, tam również uzyskał w 1962 r. stopień doktora, a w 1969 r. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych.

W 1978 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r. profesora zwyczajnego nauk chemicznych.

Wielokrotnie odbywał staż zagraniczny na Politechnice Federalnej w Zurychu (1963–1965; 1970, 1981).

Pracował na Politechnice Wrocławskiej (1950–1952); Akademii Rolniczej, Katedra Podstaw Chemii (1952–1996), był prodziekanem Wydziału Technologii Żywności (1977–1980), zastępcą dyrektora Instytutu Podstaw Chemii (1972–1981), kierownikiem Zakładu Chemii Bioorganicznej (1982–1996) oraz Katedry Podstaw Chemii 1991–1996.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1960); Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1972); NSZZ„S” (od 1980); Światowego Związku Żołnierzy AK (od 1989), wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddziału Związku Piłsudczyków i Wrocławskiej Rodziny Katyńskiej (od 1990), a także ZNP (1952–1980).

Specjalizacja naukowa: badania nad wykorzystaniem drobnoustrojów i roślin wyższych do produkcji związków biologicznie czynnych i do prowadzenia kontrolowanych reakcji chemicznych. Twórca interdyscyplinarnego zespołu badawczego i przedmiotu wykładowego biotransformacje. Członek Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Oddziału PAN. Wykładowca na Uniwersytetach we Włoszech (1980), Hiszpanii (1984) i Niemczech (1990). Autor około 30 patentów, promotor 6 przewodów doktorskich, recenzent 3 wniosków o nadanie stopni naukowych i promotor 1 doktoratu honoris causa.

Publikacje: 180 prac, w tym około 60 oryginalnych publikacji naukowych na łamach renomowanych czasopism zagranicznych i polskich.

Otrzymał czterokrotnie nagrodę MEN oraz ponad 20 nagród i wyróżnień Rektora AR.

Uhonorowany odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, resortowymi i uczelnianymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim (1979) i Oficerskim (1994) Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej (1991) (Władze RP w Londynie); Krzyżem Walecznych (1944) (AK); Krzyżem Partyzanckim (1970); medalem KEN (1983); medalem „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” (1996).

Zmarł 29 października 2007 r. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Smętnej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec