Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Rojek

Urodził się 14 grudnia 1926 r. w Zabełczu – Nowym Sączu. Studia wyższe odbył na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, uzyskując w 1952 r. tytuł inżyniera oraz w Poznaniu, uzyskując w 1953 r. tytuł magistra. W latach 1953–1955 był zatrudniony w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na stanowisku asystenta, a następnie w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu w latach 1955–1959 – aspirant, 1959–1961 – st. asystent, 1961–1970 – adiunkt, 1970–1985 – docent. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1985 r. W latach 1981–1984 prodziekan na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 1984–1990 – prorektor ds. współpracy z gospodarką narodową i RZD. Kierownik Katedry Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska – 1991–1997, a w latach 1972–1996 – opiekun naukowy Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Samotworze. Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego – 1961 r., ZNP – 1961–1980, NSZZ Solidarność 1980–1981, Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych – 1983 r., Ogólnopolska Społeczna Organizacja Chłopska WICI – 1990 r., przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 1995–2000 Marszałek WICI od 2000 r.

Specjalność naukowa: gospodarka wodna gleby i roślin, nawadnianie roślin, racjonalna uprawa roślin (produkcja zdrowej żywności).

Osiągnięcia: współtwórca szkoły naukowej nawadniania roślin oraz gospodarki wodnej gleby i roślin (1965–1980).

Autor ponad 150 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym podręcznika pt. „Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce” (współautor, 1982), podręcznika „Potrzeby wodne roślin uprawnych” (współautor, 1989).

Otrzymał trzykrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej – w latach 1971, 1983, 1990; nagrody Rektora AR – 21-krotnie; Złoty Krzyż Zasługi, 1974; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1986; Złotą odznakę ZNP, 1978.

Zmarł 11 sierpnia 2016 roku we Wrocławiu. Spoczywa w grobowcu rodzinnym na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu przy ulicy Śniadeckich 19.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec