Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Marek

Urodził się 16 stycznia 1934 r. w Zawierciu. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Bielawie, a następnie do VIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej przez 10 lat pracował we Wrocławskich Zakładach Metalurgicznych. Od października 1968 r. zatrudniony był w Katedrze Limnologii i Rybactwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1976 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Chemizm jezior o wodach żółtych ze szczególnym uwzględnieniem form fosforu i żelaza”, zaś w roku 1990 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Metale ciężkie w środowisku wodnym Doliny Baryczy. Ocena zagrożeń gospodarki rybackiej”. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1998.

Był uczestnikiem i współorganizatorem ekspedycji naukowych na jeziora Suwalszczyzny, Pomorza, Wysokich Tatr i Alp. W roku 1975 uczestniczył w badaniach jeziora Como (Alpy Włoskie) w ramach Międzynarodowego Ośrodka Badań Środowiska Jeziorowego (Uniwersytet w Mediolanie). Odbył także krótkoterminowy staż w Wyższej Szkole Rolniczej w Czeskich Budziejowicach.

Długoletni członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów (1987–1996), przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów.

Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Środowiska w zakresie ochrony wód (od roku 1992), ekspert Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie gospodarki rybackiej (od 1993 r.), współorganizator XVI Krajowego Zjazdu Hydrobiologów Polskich (1994). 

Promotor dwóch doktoratów oraz 42 prac magisterskich.

Współautor podręcznika pt. „Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego” (3 wydania 1993, 1998, 1999) oraz 79 publikacji naukowych (2 w językach obcych), w tym 33 oryginalnych prac twórczych oraz artykułów i komunikatów naukowych.

Jest specjalistą z zakresu hydrochemii i ochrony wód oraz warunków środowiskowych chowu ryb.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia PRL. Wyróżniony 7 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec