Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Franciszek
Goc

Urodził się 23 września 1893 r. w Kobiernikach k. Kęt w powiecie Biała Krakowska. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1915–1919, gdzie uzyskał dyplom inżyniera rolnictwa. W 1920 r. rozpoczął pracę w Katedrze Ogrodnictwa UJ.

Stopień doktora rolnictwa otrzymał w 1934 r. na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy pt. „Zmienność form i anomalie u Primula obconica Hance”, natomiast tytuł docenta uzyskał w 1955 r. na podstawie opracowania monograficznego pt. „Uprawa leszczyny”.

Od 1945 r. organizator i kierownik Oddziału Ogrodniczego przy Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, członek Komisji Senackiej ds. Zakładów Doświadczalnych (1945–1950), Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych w Krakowie (1945–1948), Rady Ogrodniczej przy Ministerstwie Rolnictwa (1946–1950), Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach (1952–1961), kierownik Katedry Ogrodnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w latach 1945–1948 i 1953–1963.

Autor 10 oryginalnych prac twórczych, w tym podstawowego dla sadownictwa opracowania monograficznego pt. „Uprawa leszczyny”, 21 publikacji popularnonaukowych. Opiekun 25 prac magisterskich. Propagator wiedzy sadowniczej, organizator i wykładowca kursów i szkoleń dla producentów, w latach międzywojennych i po 1945 r. Hodowca nowych odmian wiśni odpornych na moniliozę.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wielokrotnie nagrodami Rektora WSR we Wrocławiu.

Przeszedł na emeryturę w 1963 r. i powrócił do rodzinnego Krakowa. Zmarł w 1988 r., pochowany został w Krakowie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec