Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bogusła
Fuchs

Urodził się 28 listopada 1946 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1969 r. Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał na podstawie rozprawy pt. „Tucz trzody chlewnej mieszankami treściwymi złożonymi z komponentów krajowych z wyłączeniem białka zwierzęcego” (promotor – prof. dr hab. Zofia Fritz). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1989 na podstawie przedstawionej rozprawy pt. „Wpływ różnych modeli żywieniowych w czasie odchowu loszek hodowlanych na ich wskaźniki reprodukcyjne i fizjologiczne podczas rozpłodu”.

W dniu 1 czerwca 1993 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł profesora zwyczajnego nadano mu w 1998 r. W 2008 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Specjalnością naukową jest żywienie zwierząt i paszoznawstwo, produkcja pasz przemysłowych oraz utylizacja produktów rolnych.

Odbył liczne staże krajowe i zagraniczne m.in. w Instytucie Fizjologii i Żywienia PAN w Jabłonnie oraz placówkach naukowych w Austrii, Finlandii, Danii, Holandii i Niemczech.

Był zatrudniony kolejno na stanowiskach asystenta stażysty (1969–1970), asystenta (1970–1971), starszego asystenta (1971–1976), adiunkta (1976–1990), docenta (1990–1993), profesora AR (1993–1998), profesora nadzwyczajnego (1998–2008) i profesora zwyczajnego (od 2008).

Był członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych AR, bierze udział w pracach rad naukowych koncernów rolniczych InterYest – Leiber, Josera, Inntaler-Meggle.

Był promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem 81 prac magisterskich, wykonywał recenzje 2 przewodów doktorskich i 2 habilitacyjnych.

Jest współautorem podręcznika pt. „Żywienie zwierząt i paszoznawstwo” pod redakcją D. Jamroz i A. Podkańskiego (PWN, Warszawa, t. 2 rozdział „Fizjologiczne podstawy żywienia loch”). Był autorem i współautorem 220 publikacji naukowych, w tym 125 oryginalnych prac twórczych. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach w Austrii, Grecji i Niemczech. Liczne wyniki jego badań zostały wprowadzone do praktyki rolniczej. Najważniejsze z nich związane są z modelami żywienia loszek hodowlanych, poziomem kwasu foliowego u loch, substancjami czynnymi w żywieniu świń, dodatkiem ziołowych stymulatorów wzrostu, dodatkiem 1,3-1,6 betaglukanów, drożdży piwnych martwych, dwumrówczanu potasu (K.D.F.), chelatów aminokwasowych i glicynowych oraz, ostatnio, przeciwutleniaczy (polifenoli). Wygłaszał wykłady dla praktyków w zakresie żywienia trzody chlewnej i produkcji pasz przemysłowych w kraju oraz Austrii, Czechach, Niemczech.

Bierze udział w rozwiązywaniu problemów żywieniowych w dużych fermach przemysłowych trzody chlewnej. Brał udział przy konstruowaniu modeli żywieniowych świń w ostatnio budowanych i budujących się licznych fermach na terenie Rosji.

Był 15-krotnie wyróżniany nagrodami Rektora, Złotym Krzyżem Zasługi (1999) oraz odznaką „Zasłużony dla AR Wrocław” (2004).

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec