Strona główna

- Prośba o przekazywanie eksponatów -


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie eksponatów, zdjęć, pamiątek dotyczących historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

muzeum