Strona główna
MUZEUM

- Historia -

W lewo
 • Powołanie Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie (Proskau) koło Opola
 • Staraniem Księcia Leona Sapiechy w Dublanach k. Lwowa utworzono Szkołę Uprawy Ziemi - Wzorcową Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Szkołę przekształcowo w Wyższą Szkołę Rolniczą
 • Sejm Galicyjski podjął ustawę o założeniu Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie
 • Minister Rolnictwa Austro-Węgier wyraził zgodę na utworzenie Krajowej Szkoły Rolniczej w Dublanach, jako szkoły publicznej
 • Rangę szkoły podniesiono do szkoły wyższej. Przy szkole utworzono podstawową szkołe rolniczą i szkołę gorzelników.
 • Likwidacja Akademii w Prószkowie i przeniesienie kształcenia na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Breslau z lokalizacją przy ulicy Mattiazplatz 5 (pl. Macieja).
  Postanowienie cesarskie w sprawie utworzenia Szkoły Weterynaryjnej i Szkoły Kucia Koni z Zakładem Leczenia Zwierząt.
 • Zmiana nazwy szkoły na Akademię Weterynaryjną we Lwowie
 • Zmiana nazwy szkoły rolniczej na Akademię Rolniczą w Dublanach
 • Uzyskanie prawa do nadania stopnia doktora medycyny weterynaryjnej i habilitowania docentów
 • Uzyskanie prawa obieralności rektora przez profesorów.
 • Zdeklasowanie uczelni do szkoły średniej przez ministra Austro-Węgier, ze względów politycznych.
 • Włączenie szkoły do Politechniki Lwowskiej, gdzie utworzono Wydział Rolniczo-Lasowy
  Oddanie do użytku budynków przy ul. Hansastrasse (ul. C.K. Norwida).
 • Zmiana nazwy na Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie.
 • Wkroczenie do Lwowa wojsk rosyjskich, uczelnię podporządkowano Radzie Komisarzy Ludowych ZSSR.
  W czasie okupacji sowieckiej, uczelnię przemieniono w Lwowski Państwowy Instytut Weterynaryjny.
 • Okupacja niemiecka. Działalność wszystkich lwowskich uczelni została przerwana. Powołano Staatliche Tierarztliche Institiute i uruchomiono Staatliche Tierarztliche Fachkurse
 • Po wkroczeniu wojsk niemieckich zlikwidowano uczelnię, pozostają jedynie kursy rolnicze.
 • Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa. Powrót do Lwowskiego Instytutu Weterynaryjnego.
 • 15 listopada
  Wykład inauguracyjny prof. Kazimierza Idaszewskiego.
  Rozpoczędzie działalności Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym w ramach Uniwersystetu i Politechniki we Wrocławiu.
  Lwów znalazł się poza granicami Polski. W powojennym eksodusie z lwowskiej weterynarii do Wrocławia przeniesli się profesorowie i inni nauczyciele akademiccy...
  Część kadry naukowej z Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki przeszła z Dublan do Uniwersystetu i Politechniki we Wrocławiu, a następnie do WSR we Wrocławiu...
 • Pierwsze budynki Uczelni
  Katedra zoohigiennyKatedra genetyki
  9. czerwca
  Uroczyste, oficjalne uruchomienie nauczania na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu.
 • 4 stycznia
  Pierwszy dyplom magistra nauk rolniczych.
  1 lipca
  Pierwszy doktorat nadany przez Radę Wydziału Rolniczego.
  Dom studencki Labirynt
 • Powołanie samodzielnych Wydziałów: Melioracji Wodnych i Zootechnicznego
  17 listopada
  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu
 • 3 stycznia
  Pierwsze posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
  Oddanie do użytku domów studenckich: Centaur i Talizman.
  Powołanie Biblioteki Głównej i Studium Wychowania Fizycznego.
  Oddanie do użytku DS. Centaur
 • Powstanie Studium Języków Obcych oraz Studium Wojskowego.
 • 26 sierpnia
  Utworzenie studiów zaocznych na wydziałach: Rolniczym i Zootechnicznym
  Powołanie Redakcji Zeszytów Naukowych WSR
 • Budynek Instytutu Mechanizacji Rolnictwa.
 • 23 września
  Pierwsza habilitacja nadana przez Radę Wydziału Rolniczego
 • Nadanie pierwszego doktoratu honoris causa prof. Stanisławowi Bacowi. Uruchomienie punktu konsultacyjnego w Toporowie, Ośrodka Zamiejscowego Kształcenia na Partynicach. Powołanie międzywydziałowego Instytut Biologii Stosowanej, z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych
  Oddanie do użytku 2 klinik weterynaryjnych
 • Obora w RZD Magnice.
 • Budynek Wydziału Melioracji.
  Utworzenie kierunku Mechanizacja Rolnictwa.
 • 1969-72
  Oddanie do użytku budynków przy pl. Grunwaldzkim 24 i przy ul. Grunwaldzkiej 53.
 • 28 września
  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany nazwy uczelni na Akademię Rolniczą we Wrocławiu.
  Dom studencki Talizman.
  Dom studencki Zodiak.
 • Powstanie Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca "Jedliniok".
 • Powołanie samodzielnego Wydziału Technologii Żywności.
 • Dom studencki Arka.
 • Zakończenie budowy klinik.
 • Oddanie do użytku hotelu asystenta (obecnie dom studencki Raj).
 • Kliniki weterynaryjne po remoncie.
 • Zmiana nazwy Wydziału Melioracji Wodnych na Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska.
 • Ukazanie się pierwszego numeru miesięcznika "Głos Uczelni".
 • Utworzenie Sudeckiego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Radomierzu; dziś Stacja Badawczo-Dydaktyczna.
 • Oddanie do użytku ośrodka sportowego na Biskupinie.
  Zmiana nazwy Wydziału Zootechnicznego na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt.
 • Powódź
  Powołanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach.
 • Utworzenie Elektronicznego Czasopisma Polskich Uczelni Rolniczych EJPAU.
  Utworzenie Fundacji na Rzecz Edukacji i Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarki Przestrzennej FUNDAR.
 • Oddanie do użytku budynków na Biskupinie dla Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.
 • Budynek Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  Uruchomienie studiów w języku angielskim dla obcokrajowców na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
  Przyjęcie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Weterynaryjnych (E.A.E.V.E.).
  Zmiana nazwy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska na Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
  Utworzenie Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej.
 • Oddanie kompleksu dworskiego-pałacowego w RZD w Pawłowicach do celów dydaktycznych i naukowych
  Utworzenie ogólnopolskiego czasopisma uczelni rolniczych Acta Scientarum Polonorum.
  Ośrodek badań środowiska leśnego w Złotówku
  Zmiana nazwy Wydziału Technologii Żywności na Wydział Nauk o Żywności.
  Oddanie do użytku hali wegetacyjnej w Pawłowicach.
 • Oddanie do użytku budynku dydaktyczno–naukowego w Piastowie
  Katedra zoologii.
  Założenie arboretum w Pawłowicach
  Utworzenie stypendium im. Prof. Stanisława Tołpy dla młodej kadry naukowej z krajów byłego ZSRR i dla studentów pochodzenia polskiego z tych krajów
 • Zawarcie porozumienia między uczelniami rolniczymi (Program MostAR) umożliwiającego studentom realizację części studiów w wybranej uczelni rolniczej w Polsce
 • Uzyskanie ECTS Label, przyznawanego uczelniom przez Komisję Europejską, jako jednej z dziesięciu w Europie i jedynej w Polsce
 • Przystąpienie do Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA)
  Uzyskanie przez Studium Języków Obcych uprawnienia Centrum Egzaminacyjnego TELC
  Utworzenie wraz z innymi partnerami Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii
  Oddanie do użytku Centrum Dydaktyczno-Naukowego i nadanie auli imienia Jana Pawła II
 • Oddanie do użytku krytej pływalni przy ul. Chełmońskiego na Biskupinie
  18 października
  Ustawa o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 • Budynek Główny w nowej szacie po remoncie
 • Zmiana nazwy Wydziału Rolniczego na Wydział Przyrodniczo–Technologiczny
  Oddanie do użytku Centrum Bioinżynierii dla Instytutu Inżynierii Rolniczej
 • Sala senatu
  Podpisanie Deklaracji Pawłowickiej.
 • Oddanie do użytku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu
  Oddanie do użytku Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego oraz Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologiczne na Swojcu
  Powołanie Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Hol w gmachu głównym
 • Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach
 • Powstanie pierwszej uczelnianej spółki UNINOVA S.A. Centrum wdrożeń i komercjalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Uruchomienie studiów polsko-chińskich z zakresu architektury krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
  Powstanie Rolniczego Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego
 • Wyprodukowano pierwsze wino Gaudeamus z winorośli Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Samotworze
  Status KNOW w dziedzinie nauk rolniczych dla wydziałów Biologii i Hodowli Zwierząt, Nauk o Żywności i medycyny weterynaryjnej w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii.
  Wiwarium dla drobiu i owiec
 • Otwarcie Centrum Geo-Info-Hydro.
 • Utworzenie programu naukowo-gospodarczego „Dolny Śląsk. Zielona dolina żywności i zdrowia
 • Utworzenie Stacji Badawczo – Dydaktycznej Swojczyce w Swojcu
  Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rozwojowe Pałac, Wrocław Pawłowice
 • Rozpoczęcie pięciu inwestycji „Centrum Innowacyjnych Technologii”
W prawo