Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane pracownikom przez inne uczelnie -

Kazimierz
Boratyński

Akademia Rolnicza, Poznań, 1969 r.

 

Urodził się 30 lipca 1906 r. w Gródku w woj. nowosądeckim. Studia chemiczne ukończył w 1928 r. na Uniwersytecie Poznańskim, tam też w 1932 r. doktoryzował się pod kierunkiem prof. F. Terlikowskiego w zakresie chemii. W 1945 r. habilitował się na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, po czym objął stanowisko kierownika Katedry Żywienia Roślin i Nawożenia Wydziału Rolniczego UMCS w Lublinie.

W 1945 r. powołany został na profesora nadzwyczajnego, obejmując równocześnie kierownictwo Katedry Chemii Rolnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymał w 1955 r. W latach 1947–1951 pełnił funkcję prodziekana, od 1951 do 1954 dziekana Wydziału Rolniczego, a w latach 1955–1959 prorektora.

Oprócz wielkiej aktywności w badaniach naukowych we własnej Katedrze i Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa sprawował szereg ważnych funkcji w Polskiej Akademii Nauk, był również członkiem i przewodniczącym wielu rad naukowych, w tym rady przy Ministrze Rolnictwa, w Komitecie Nauki i Techniki i innych. Na emeryturę przeszedł w 1976 r.

Pod jego kierunkiem doktoryzowało się 19 osób, z których 7 habilitowało się, a 25 osób wykonało prace magisterskie. Na całokształt dorobku składa się 150 oryginalnych prac naukowych oraz 4 podręczniki akademickie, których był redaktorem naukowym i współautorem. Wyniki swych prac referował na międzynarodowych kongresach nawozowych oraz w ramach prac komisji naukowych RWPG.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie chemii rolnej. Pod jego kierownictwem powstał we Wrocławiu jeden z najbardziej znanych w kraju ośrodek naukowy. W dowód uznania w 1966 r. powołany został na członka korespondenta, a w 1973 r. na członka zwyczajnego Polskiej Akademii Nauk. W 1964 r. wyróżniony został najwyższą godnością akademicką doktora honoris causa przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, a w 1986 r. przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu.

Zmarł 2 grudnia 1991 r. i pochowany został we Wrocławiu na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny na Sępolnie.  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec