Strona główna
MUZEUM

- Doktoraty Honoris Causa nadane przez Uczelnię -

Hans Georg
Liebich

Uniwersytet Ludwiga Maksymiliana w Monachium, 2000 r.

26 lutego 2000

Promotor – prof. dr hab. Józef Nicpoń

Prof. Hans Georg Liebich, jest uczonym o uznanym międzynarodowym autorytecie naukowym. Na jego dorobek naukowy składa się ponad 90 prac, których jest autorem i współautorem. Badania prowadzone przez prof. Liebicha mają ścisły związek z dyscyplinami klinicznymi, realizowane są kompleksowo w zespołach wielospecjalistycznych, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Przy wykorzystaniu mikroskopu tunelowego skanującego międzynarodowa grupa monachijska, której prof. Liebich jest członkiem, zrealizowała program nadawczy dotyczący biologii komórki w zakresie aktywności i kinetyki jej powierzchni. Wykorzystanie tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego stworzyło możliwość uzyskania trójpłaszczyznowego obrazu wzajemnego układu narządów oraz określenia m.in. biomechaniki stawów. Badania prof. Liebicha prowadzone wspólnie z angiologami doprowadziły do zastosowania w chirurgii naczyń krwionośnych i limfatycznych protez aloplastycznych.

Znaczące są też osiągnięcia prof. Liebicha w rozwoju kadry naukowej – prowadził ponad sto przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora medycyny weterynaryjnej.

Szczególne są jego zasługi w rozwoju współpracy międzynarodowej. Na monachijskim uniwersytecie kierował programem ERASMUS realizowanym wspólnie z wydziałami weterynaryjnymi w Londynie, Wiedniu, Bolonii, Mediolanie i Wrocławiu. Jest członkiem Komisji Edukacji Unii Europejskiej – Stowarzyszenia Wydziałów Weterynaryjnych w Brukseli, reprezentując w niej Republikę Federalną Niemiec. Jako profesor wizytujący zapraszany był na wykłady z anatomii dla studentów na uniwersytetach Minneapolis (USA), Londynie (Wielka Brytania) i Hachlaklait (Izrael).

W uznaniu jego zasług w zakresie współpracy między uczelniami wrocławską i monachijską został odznaczony medalami Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Akademii Rolniczej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec