Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marian
Wiercioch

Urodził się 12 września 1949 r. w Lutyni. Absolwent Oddziału Mechanizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, który ukończył w 1972 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa.

Pracę zawodową na stanowisku stażysty rozpoczął w październiku 1972 r. w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa WSR we Wrocławiu. W 1980 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Analiza i ocena stosowania przenośników sprężynowych i ślimakowych do transportu pasz granulowanych” (promotor – doc. dr Mieczysław Drozd). Następnie został powołany na stanowisko adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w roku 1995 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Przepływy w kubku udojowym dojarki mechanicznej”. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymał w roku 1999, a w lipcu 2001 r. tytuł naukowy profesora.

W latach 1999–2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego na kierunku ochrona środowiska oraz technika rolnicza i leśna w pierwszej kadencji i na kierunku technika rolnicza i leśna w drugiej. W latach 2006–2009 był zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej.

Promotor 3 przewodów doktorskich i 50 prac magisterskich. Wykonał 3 recenzje dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego związane z postępowaniem o nadanie tytułów naukowych profesora oraz rozprawy habilitacyjnej. Recenzent 8 rozpraw doktorskich.

Współautor 2 skryptów z zakresu mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Autor lub współautor 107 publikacji, w tym 70 prac badawczych. Wyniki swoich prac przedstawiał na krajowych i międzynarodowych konferencjach dotyczących problemów produkcji, mechanicznego pozyskiwania i wstępnej obróbki mleka.

Jest specjalistą z zakresu mechanicznego doju krów. Współautor licznych ekspertyz dotyczących tych zagadnień.

Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej od 1994 r. oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego od 1998 r.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 19 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec