Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Józef
Utzig

Urodził się 12 listopada 1917 r. w Kimirzu, woj. tarnopolskie. Uczęszczał do Gimnazjum im. Stanisława Staszica we Lwowie, uzyskując tam świadectwo dojrzałości w 1938 r.. Następnie powołany został do wojska i służbę odbywał w 13. pułku piechoty we Lwowie.

Studia weterynaryjne rozpoczął w 1942 r., a po dwóch latach został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen i Oranienburgu. Tam doczekał końca wojny i wyzwolenia. Powrócił do kraju i osiedlił się we Wrocławiu, podejmując przerwane aresztowaniem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki. Ukończył je dyplomem lekarza weterynaryjnego w 1951 r.

Pracę rozpoczął jeszcze jako student w 1948 r. na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Chemii Fizjologicznej, w której był kolejno asystentem i adiunktem – aż do roku 1963. Wtedy przeniósł się do Katedry Chirurgii, gdzie kierował pracownią chemii klinicznej.

Stopień doktora medycyny weterynaryjnej uzyskał w 1952 r., a doktora habilitowanego w 1966 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1975 r.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych z zakresu chemii klinicznej i promotorem 3 rozpraw doktorskich oraz autorem 3 wydań kompendium z „Chemii Fizjologicznej”. Wniósł olbrzymi wkład w budowę Kliniki Chirurgicznej wraz z jej aparaturowym wyposażeniem.

Odznaczony został wieloma wyróżnieniami, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodami Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.

Zmarł 21 czerwca 1984 r. Spoczywa na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec