Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Włodzimierz
Tymrakiewicz

Urodził się 5 lutego 1898 r. w Opakach, powiat Złoczów, województwo tarnopolskie. 

Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W okresie międzywojennym, będąc asystentem, a później adiunktem u prof. dr. Stanisława Kulczyńskiego, zajmował się głównie badaniem torfowisk Polesia, a oprócz tego paleobotaniką i zagadnieniami florystyczno-geograficznymi (1928–1935).

W okresie powojennym domenę zainteresowań naukowych stanowiły chwasty segetalne i w dalszym ciągu biologia torfowisk. W wyniku wieloletnich uciążliwych badań terenowych i żmudnych prac kameralnych powstała rozprawa habilitacyjna pt. „Chwasty pól uprawnych Dolnego Śląska” oraz książka pt. „Atlas chwastów”, które przez długie lata służą nauce i praktyce rolniczej. Zebrał bogaty materiał z torfowisk nizinnych, wyżynnych i przejściowych w Borach Tucholskich. Niespodziewana śmierć nie pozwoliła mu pracować do końca i opublikować tych materiałów.

Równolegle z twórczością naukową zajmował się działalnością dydaktyczną, najpierw na stanowisku starszego asystenta (1935–1941), następnie wykładowcy botaniki na Uniwersytecie we Lwowie (1944–1946). Po przyjeździe do Wrocławia pracował w charakterze adiunkta w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1946–1950). Później jako docent habilitowany prowadził wykłady z botaniki dla studentów wydziałów: Weterynarii, Zootechniki i Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1958 r., a profesora zwyczajnego w 1967 r. W latach 1960–1968 był kierownikiem Katedry Ekologii Roślin WSR we Wrocławiu. Prowadził wówczas wykłady z podstaw botaniki i ekologii roślin dla studentów Wydziału Melioracji Wodnych. Był promotorem 1 doktoratu.

Zmarł 12 sierpnia 1975 r. we Wrocławiu. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec