Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marian
Lityński

Urodził się 30 listopada 1899 r. w Tarnobrzegu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1916 r. w I Szkole Realnej w Krakowie. W tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym (Studium Rolnicze) Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył w roku 1921, otrzymując dyplom inżyniera rolnictwa. Weteran I wojny światowej w stopniu kapitana. W latach międzywojennych pracował w oświacie rolniczej i doświadczalnictwie.

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1934 r.

Podczas okupacji pracował w Warszawskiej Izbie Rolniczej, równocześnie prowadząc szeroką działalność konspiracyjną jako żołnierz AK, pseudonim „Garbaty”. W 1943 r. aresztowany przez gestapo przeszedł kaźnię Alei Szucha, Pawiak, Oświęcim i Buchenwald.

Do kraju powrócił w maju 1945 r. Od 1947 r. współorganizator Oddziału Ogrodniczego przy Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, wykładowca z zakresu warzywnictwa i nasiennictwa ogrodniczego. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał w 1948 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1949 r., a profesora zwyczajnego w 1958 r.

W latach 1948–1954 kierownik Katedry Ogrodnictwa, w latach 1951–1953 prodziekan Wydziału Rolniczego. Od 1954 r. w Szczecinie organizator tamtejszej WSR i jej pierwszy rektor. W okresie powojennym poseł do KRN, a następnie dwukrotnie do Sejmu PRL.

Zainteresowania naukowe to agrotechnika warzyw gruntowych, zwłaszcza ogórka. Najszersze badania naukowe Profesora dotyczyły biologii i przechowalnictwa nasion. Dorobek naukowy obejmuje: 89 prac naukowych, 20 podręczników, skryptów i monografii, 20 referatów i 80 artykułów naukowych. Wychowawca licznego grona ogrodników oraz specjalistów z zakresu przechowalnictwa nasion, promotor wielu prac doktorskich.

Pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa, przewodniczący Zespołu Biologii Nasion PAN oraz Komisji ds. Biologii i Przechowalnictwa Nasion przy Ministerstwie Rolnictwa, członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych”.

Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Zasłużony Nauczyciel PRL” oraz Krzyżem Partyzanckim.

Zmarł 7 lutego 1984 r.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec