Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marek
Liszewski

Urodzony 27 marca 1963 r. we Wrocławiu. Ukończył VII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Naukę kontynuował na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Studia ukończył w roku 1987. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. „Wpływ terminów i gęstości siewu na produkcyjność gryki w zmiennych warunkach glebowych”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Józefa Fatyga, a obrona doktoratu miała miejsce w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 2006 ukończył dwuletnie Studium Podyplomowe Architektura Krajobrazu, organizowane przez Politechnikę Wrocławską. W 2009 r. decyzją Rady Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych. Tytuł przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: „Reakcja dwóch form jęczmienia jarego pastewnego na zróżnicowane technologie uprawy”.

Jego specjalnością naukową jest agronomia i uprawa roślin. W 1993 r. przebywał na stypendium specjalizacyjnym dla młodych pracowników nauki w Danii, na Królewskim Uniwersytecie Weterynaryjnym i Rolniczym w Kopenhadze.

Od 1 czerwca 1987 r. jest zatrudniony w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin. Początkowo zajmował stanowisko asystenta-stażysty, a po odbyciu służby wojskowej – asystenta. W 1996 r. został mianowany na stanowisko adiunkta. Pełnił funkcję członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (2005–2008). Od roku 2010 wiceprezes Stowarzyszenia „Ogrody Dolnośląskie”.

Obecnie jest promotorem 1 doktoratu. Wypromował 23 magistrantów. Recenzował 1 rozprawę habilitacyjną. Jest autorem 44 oryginalnych prac twórczych.

Kierował grantem KBN. Od roku 1999 uczestniczy w programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Obecnie zajmuje się badaniem wpływu czynników agrotechnicznych na wartość browarną jęczmienia.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec