Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ewa
Jodkowska

Ewa Jodkowska pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu od 1972 r. W 1979 r. obroniła pracę doktorską na temat: „Etologiczne badania ogierów podczas próby dzielności w zaprzęgu”. Jest autorem blisko 90 publikacji. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Temperatura powierzchni ciała jako kryterium predyspozycji wysiłkowych konia”.

Była opiekunem studenckiego koła naukowego hodowców koni. Dwie prace napisane pod jej kierunkiem otrzymały I i III nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na najlepszą pracę magisterską.

Była organizatorem czterech konferencji na temat hodowli koni; organizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych: Hodowla koni i jeździectwo oraz Naukowe podstawy treningu koni, które do 2010 r. ukończyło 200 osób i otrzymało uprawnienia sędziowskie w jeździectwie.

Jest współorganizatorką programu specjalności Hodowla koni i jeździectwo oraz autorką programów dwóch elektywów na studiach II stopnia: Organizacja hodowli koni i programy hodowlane oraz Etologia i dobrostan koni.

Jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich,

Została wyróżniona 4 nagrodami Rektora oraz Srebrną Odznaką Polskiego Związku Jeździeckiego.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec