Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bronisław
Janowski

Urodził się 14 maja 1875 r. w Krakowie. Studia rolnicze w Dublanach pod Lwowem ukończył w 1897 r. i uzyskał dyplom inżyniera rolnictwa. Następnie był asystentem Zakładu Botaniki w Dublanach (1897–1900). W latach 1900–1904 uzupełniał studia na stażach zagranicznych w Zurichu, Wiedniu, Hochenheimie koło Stuttgartu, Berlinie i Lipsku. W 1905 r. został docentem botaniki rolniczej na Politechnice Lwowskiej. Pracował także jako inspektor rolniczy Galicyjskiego Towarzystwa Rolniczego i naczelnik Wydziału Rolniczo-Weterynaryjnego we Lwowie. W roku 1925 został powołany na kierownika Katedry Botaniki i Encyklopedii Rolnictwa Akademii Medycyny Weterynaryjnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego a od roku 1930 profesora zwyczajnego. W latach 1930–1936 był wybierany na urząd rektora. Był redaktorem naczelnym tygodnika „Rolnik” (1913–1939) i czasopisma „Zagroda Wzorowa”.

W 1945 r. przyjechał do Wrocławia, gdzie mimo osiągnięcia wieku emerytalnego zorganizował i kierował Katedrą Botaniki oraz Nauki o Paszach na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu, która od 1951 r. już jako Katedra Paszoznawstwa funkcjonowała na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej. Był członkiem licznych towarzystw naukowych.

Uznaje się go za twórcę nowoczesnego paszoznawstwa. Jest autorem ponad stu publikacji, nie licząc mniejszych artykułów, notatek i recenzji, z zakresu łąkarstwa, analizy botanicznej pasz oraz właściwości roślin lekarskich i trujących. Na uwagę zasługują książki: „Hodowla nasion traw pastewnych” (Lwów 1900); „Z obcych niw. Kartki z podróży naukowej” (Lwów 1917), opisująca wyjazdy na zachód Europy, o walorach literackich; skrypt pt. „Analiza botaniczna pasz” (Wrocław 1952) i napisany w wieku 80 lat – podręcznik pt. „Organizacja bazy paszowej w Polsce” (Warszawa 1956).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zawodowo czynny do ostatnich chwil życia. Zmarł 30 stycznia 1960 r. we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec