Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bronisław
Jabłoński

Urodził się 2 sierpnia 1920 r. w osadzie Niemce koło Będzina. Szkołę podstawową i średnią ukończył we Włodzimierzu Wołyńskim. Okres wojny spędził w Radomsku, gdzie pracował w inspektoracie szkolnym. Studia wyższe odbył w latach 1946–1950 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu i uzyskał dyplom inżyniera rolnika oraz magistra nauk agrotechnicznych. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Dziale Uprawy Roli i Płodozmianów IUNG we Wrocławiu. W latach 1951–1953 odbył studia aspiranckie w Wyższej Szkole Rolniczej, gdzie w 1953 r. podjął pracę na stanowisku adiunkta.

Pracę kandydacką pt. „Wpływ różnych mieszanek strukturotwórczych na niektóre właściwości gleby i plony roślin następczych” (promotor – prof. B. Świętochowski) obronił w 1956 r., a habilitacyjną pt. „Dynamika próchnicy w glebie lekkiej” – w 1964 r.

Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1971 r., a zwyczajnego w 1985 r.

Autor 85 publikacji, współautor 4 podręczników, w tym 3 akademickich: „Uprawa roli” (wydanie 2, 1964), „Ogólna uprawa roli i roślin” (wydanie 4, 1996), „Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych” (1984) i 5 skryptów z uprawy roli i roślin.

Opublikował prace z zakresu płodozmianów, upraszczania uprawy roli, nawożenia organicznego i mineralnego w zmianowaniu, mikromorfologii gleby oraz ochrony środowiska.

Współorganizator punktów konsultacyjnych studiów zaocznych Wydziału Rolniczego w woj. wrocławskim (Partynice) i zielonogórskim (Toporów), kierownik Katedry Ogólnej Uprawy i Roślin (1965–1986), kierownik Studiów Doktoranckich z Polowej Produkcji Roślinnej (1966–1982), prodziekan (1966–1970) i dziekan (1981–1984) Wydziału Rolniczego oraz rektor (1984–1986).

Żołnierz AK okręgu kielecko-częstochowskiego – pseudonim „Ostoja”.

Odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Zielonogórskiego”. Uzyskał 3 nagrody Ministra, 10 nagród Rektora i nagrodę Przewodniczącego V Wydziału PAN.

Zmarł 26 maja 1986 r. we Wrocławiu. Pochowany został przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec