Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Hutny

Urodził się 10 lipca 1937 r. w Koprzywnicy k. Sandomierza. Szkołę podstawową ukończył w roku 1953 w Ogrodzonej na Śląsku Cieszyńskim. W 1954 r. ukończył liceum ogólnokształcące w Cieszynie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1960 r. W 1961 r. rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Chemii Fizjologicznej tej samej Uczelni.

Tytuł doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1969 r. za pracę dotyczącą przemiany glikogenu w tkance mięśniowej. W 1982 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie prac dotyczących mechanizmu działania alfa-amylazy trzustkowej. W tym samym roku, za działalność w Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność przy Akademii Rolniczej, został aresztowany, a następnie przetrzymywany przez ponad dwa miesiące w obozie dla internowanych w Grodkowie na Opolszczyźnie.

W 1987 r. wyjechał na trzyletni staż naukowy do Michigan State University w Stanach Zjednoczonych. Spędził tam półtora roku w pracowni Dr. Jacka Preissa, wykonując prace dotyczące metabolizmu skrobi w tkankach roślinnych. Dalsze półtora roku spędził w pracowni Dr. Johna Wilsona, gdzie zajmował się strukturą heksokinazy mózgu. Po powrocie do kraju pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, a następnie funkcję kierownika Katedry Biochemii.

W 1995 r. jako visiting proffesor ponownie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w pracowni Dr. Johna Wilsona badał mechanizm wiązania heksokinazy przez mitochondria tkanki mózgowej. Po powrocie do kraju pracował w Katedrze Biochemii Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. Obecnie emerytowany pracownik Wydziału.

Jest autorem 26 publikacji naukowych.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec