Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Humiński

Urodził się 3 lutego 1923 r. w Siemianówce koło Lwowa. Gimnazjum ukończył w 1939 r. w Gródku Jagiellońskim. W 1944 r. ukończył Chemiczną Szkołę Zawodową we Lwowie. Od 1942 r. należał do konspiracyjnego zgrupowania Armii Krajowej. Po wyzwoleniu Lwowa w sierpniu 1944 r. powołany został do służby w Wojsku Polskim i brał udział w walkach z Niemcami na Białoruskim Froncie, na odcinku Warszawa – Berlin. Odznaczony został kilkoma medalami. Po wyzwoleniu zamieszkał w Oleśnicy, gdzie w czerwcu 1947 r. złożył egzamin dojrzałości. Stanisław Humiński rozpoczął studia biologiczne w 1949 r. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyplom magistra uzyskał w 1954 r.

W 1955 r. objął stanowisko asystenta w Katedrze Zoologii WSR we Wrocławiu, gdzie kolejno zajmował stanowiska adiunkta i docenta. W 1962 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr. za rozprawę pt. „Zimowy rozród nornika zwyczajnego Microtus arvalis (Pall.) na tle analizy wpływu czynników środowiskowych na stan męskiego aparatu płciowego”. Habilitował się w Instytucie Biologii Stosowanej WSR we Wrocławiu w 1968 r. na podstawie pracy pt. „Badania biomorfologiczne nad jądrami i męskimi gruczołami dodatkowymi u żyjących w Polsce gatunków z rodziny Muridae i Microtidae”.

W działalności naukowej zajmował się biomorfologią układu rozrodczego, biologią rozrodu oraz faunistyką i ekologią drobnych ssaków.

Od 1974 do 1975 r. był Kierownikiem Zakładu Zoologii (w ramach Instytutu). Pod jego kierunkiem wykonano kilka prac magisterskich na temat drobnych ssaków. Napisał „Przewodnik do ćwiczeń z zoologii dla studentów Akademii Rolniczej” oraz był jednym ze współautorów tłumaczących z języka rosyjskiego podręcznik „Zoologia” (Abrikosow i inni). Napisał ponad 40 prac naukowych. Dzięki swoim publikacjom oraz osobistym kontaktom był znanym zoologiem w kraju i za granicą.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”.

Zmarł 12 maja 1975 r. i pochowany został na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec