Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ryszard
Haitlinger

Urodził się 5 lutego 1935 r. w Warszawie. Szkołę podstawową (1948 r.) i Technikum Budowlane (1953 r.) ukończył w Jeleniej Górze. Studia wyższe na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1955 r.

Stopień doktora nauk biologicznych otrzymał w 1967 r. w Instytucie Biologii Stosowanej WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Zmienność morfologiczna uwłosienia w cyklu życiowym u krajowych przedstawicieli z rodzaju Apodemus Kaup 1829” (promotor – prof. S. Chudoba). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Biologii Stosowanej AR w Poznaniu, broniąc rozprawy pt. „Badania parazytologiczne drobnych ssaków Gór Sowich”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1989 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1999 r. Specjalista w zakresie teriologii, parazytologii, akarologii i taksonomii.

W latach 1982–1991 byt kierownikiem Katedry Zoologii. Członek Komisji Rektorskiej ds. Statutu Uczelni, sekretarz RO ZNP Wydziału Zootechnicznego, Komendant Zakładowej Samodzielnej Kompanii Ratownictwa Ogólnego przy AR. W latach 1987–1991 i 2001–2004 był przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Promotor 2 doktorów oraz 38 prac magisterskich. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej”, brązowym i srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem okolicznościowym Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego z okazji 50-lecia. Wyróżniony 2 nagrodami Sekretarza Naukowego PAN i 19 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec