Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Jan
Bogdanowicz

Urodził się 25 maja 1925 r. w Hancewiczach na Polesiu. Studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej w latach 1946–1951. W 1960 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu obronił pracę doktorską pt. „Użytkowanie ciągników i narzędzi rolniczych w warunkach górskich”, a w roku 1964 – także na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu – uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Dobór i rejonizacja ciągników i maszyn rolniczych w gospodarstwach państwowych Dolnego Śląska”.

Tytuł profesora uzyskał w 1980 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1990 r.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie wokół spraw związanych z regionalnymi potrzebami w zakresie szeroko pojętej techniki rolniczej. Stworzył szkołę naukową zajmującą się problemami mechanizacji rolnictwa na terenach górzystych. Zajmował się również problemami rolnictwa związanymi bezpośrednio z regionem Dolnego Śląska. Świadczą o tym 23 prace naukowe, których wyniki wdrożono do praktyki.

Profesor Jan Bogdanowicz był członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa w latach 1960–1970, jednocześnie w latach 1960–1968 członkiem Rady Naukowej przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wrocławiu, a od 1965 r. członkiem Prezydium i przewodniczącym Komisji Mechanizacji Rady Głównej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Był również członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN.

Ogółem dorobek naukowy Profesora obejmuje 139 pozycji, w tym 104 publikacje i 35 opracowań nieopublikowanych. Współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa i przez wiele lat członkiem Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu.W znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju kadry naukowo-technicznej, m.in. jako promotor 17 przewodów doktorskich. Zasługą prof. Jana Bogdanowicza było zorganizowanie studiów w zakresie mechanizacji rolnictwa i powołanie tego kierunku we Wrocławiu. Dzięki jego staraniom wybudowano obiekty Instytutu Mechanizacji Rolnictwa.

Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń, nagród i dyplomów, m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Budowniczy Wrocławia, Medal Staszica oraz 3 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zmarł 27 marca 1997. Pochowany jest na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec