Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Piotr
Błażejewski

Urodził się 4 lutego 1950 r. w Kluczborku, województwo opolskie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Plastycznych we Wrocławiu, które ukończył w 1969 r. i dostał się do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1975 r. obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Alfonsa Mazurkiewicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni prof. Mieczysława Zdanowicza, uzyskując tytuł magistra sztuki.

W 1977 r. został zatrudniony w PWSSP we Wrocławiu na stanowisku młodszego asystenta. W 1981 r. został starszym asystentem na Wydziale Malarstwa, Rzeźby i Grafiki. W 1989 r. uzyskał doktorat i otrzymał stanowisko adiunkta. W 1998 r. uzyskał habilitację na podstawie pracy pt. „Obecność geometrii w malarstwie – Nieeuklidesowa Czterowymiarowa Koncepcja Przestrzeni Obrazowej”. W 1999 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego; natomiast w 2002 r. został mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej profesorem. W 2004 r. otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego – ASP we Wrocławiu.

W roku 2000 został zatrudniony w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. Od 2009 r. prowadzi na terenie  Uniwersytetu Przyrodniczego Galerię sztuki LINIA, prezentując w niej sztukę plastyczną wybitnych profesjonalistów polskich.

Jest promotorem 41 dyplomów magisterskich na obu uczelniach. W swoim dorobku ma 22 recenzje i publikacje. We własnej twórczości zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Do tej pory odbyły się 42 wystawy indywidualne oraz Profesor brał udział w 165 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie, m.in. w Argentynie, Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Czechach, Jugosławii, Włoszech, Szwecji, NRD, Chorwacji. Był również uczestnikiem 18 plenerów i sympozjów artystycznych. Odbył wiele podróży krajobrazowo-plenerowych w USA, Kanadzie, Meksyku, Anglii, Francji, Włoszech, Grecji, Czechach, Indii, Nepalu, Malezji, Tajlandii, Singapurze.

Od 1977 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Jest laureatem 2 nagród rektorskich oraz nagrody i srebrnego medalu na 10 festiwalu Malarstwa Polskiego w Szczecinie w 1980 r. W 1980 r. otrzymał trzecią nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa w Poznaniu. W 1989 r. zdobył GRAND PRIX na Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa pt. Barwy Dźwięku.

Był kilkakrotnie kuratorem wystaw malarstwa, m.in. w 2001 r. w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Młodych im. Eugeniusza Gepperta organizowanym przez ASP i BWA we Wrocławiu.

Jego prace znajdują się w muzeach, galeriach, bankach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec