Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Joanna
Szyda

Urodziła się 16 stycznia 1969 r. we Wrocławiu. W latach 1988–1992 studiowała na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1993–1997 była doktorantką w Katedrze Chowu i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Hohenheim w Stuttgarcie (Niemcy) (promotor pracy doktorskiej – prof. dr hab. Henner Simianer). W 1997 r. uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy pt. „Variability of the recombination rate in cattle”. W latach 1997–1998 pracowała na stanowisku research associate w Dziale Epidemiologii Klinicznej Instytutu Naukowego Samuela Lunenfelda w szpitalu Mount Sinai w Toronto (Kanada). Od 1998 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. Dodatkowo, w latach 2000–2004, pracowała na stanowisku genetyka w Dziale Biometrycznym firmy Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w Verden (Niemcy). W 2005 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2000 r. otrzymała Nagrodę Zespołową Prezydenta Wrocławia za Działalność Naukową w 1999 r. Recenzowała prace zgłoszone do publikacji w czasopismach „Animal Genetics”, „Genetic Selection Evolution” oraz „Journal of Applied Genetics”. Jest również autorką recenzji projektów zgłoszonych do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była kierownikiem i wykonawcą wielu projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współautorka prac opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym takich jak: „Genetical Research”, „Genetics, Journal of Dairy Science”, „Journal of Animal Breeding and Genetics”, „Journal of Animal and Feed Sciences”, „Journal of Applied Genetics”, „Mammalian Genome”, „Livestock Science”, „Polish Journal of Environmental Studies” oraz „The American Journal of Human Genetics”, 3 rozdziałów w podręcznikach i wielu opublikowanych doniesień na konferencje o zasięgu międzynarodowym.

Bierze aktywny udział w pracach Zespołu ds. Oceny Wartości Hodowlanej Bydła powołanego w 2004 r. przy Instytucie Zootechniki w Balicach. Od 2005 r. sprawuje funkcję wicesekretarza komisji genetycznej przy stowarzyszeniu EAAP. Jest członkiem kolegium edytorskiego czasopism „Journal of Applied Genetics” oraz „The Animal Journal”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec