Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Tadeusz
Ruebenbauer

Prof. Tadeusz Ruebenbauer

twórca nowoczesnej hodowli roślin, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Rolniczej w Krakowie i były rektor tej uczelni (1962–1971), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności

 

20 marca 1980

Promotor – prof. dr hab. Stanisław Tołpa

Prof. Tadeusz Ruebenbauer, wybitny specjalista z zakresu doświadczalnictwa rolniczego, odmianoznawstwa, teoretycznych podstaw heterozji, doskonalenia metod hodowli i genetyki roślin ze szczególnym uwzględnieniem żyta, miał ścisłe związki z hodowlą twórczą.

Koordynował prace wielu zespołów hodowlanych w kraju i za granicą, między innymi zorganizował od podstaw Zespół Hodowców Kukurydzy. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 oryginalnych prac twórczych. Prof. Tadeusz Ruebenbauer, absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, był organizatorem życia naukowego w powojennym Wrocławiu oraz pierwszym kierownikiem Katedry Genetyki i Hodowli Roślin na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu i Politechniki.

Prof. Tadeusz Ruebenbauer ma znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry, wypromował 34 doktorów, a 20 osób pod jego merytoryczną opieką uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zespołu Roślin Zbożowych przy Ministrze Rolnictwa oraz przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego. Był ponadto członkiem honorowym University of Wisconsin USA.

Za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne został odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi medalami i wyróżnieniami.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec