Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Leszek
Romański

Urodził się 20 lipca 1947 r. w Trzebnicy. W roku 1966 ukończył technikum, specjalność osprzęt lotniczy, przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Bezpośrednio po studiach przez 4 lata pracował w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Czechnica w Siechnicy k. Wrocławia. W tym też czasie odbył roczny staż w USA i Kanadzie oraz miesięczne w Niemczech i Czechosłowacji. Efektem pracy w Zootechnicznym Zakładzie doświadczalnym był współudział w projektowaniu, budowie i rozruchu pierwszej w Polsce całkowicie zmechanizowanej fermy bydła mlecznego na 1 000 krów w Smardzowie k. Wrocławia. Zaprojektował także, eksploatowane w dużych obiektach inwentarskich, mobilne urządzenie zwane „sztuczną mamką” umożliwiające jednoczesny odpój 28 cieląt. W roku 1975 przez 6 miesięcy pracował na ½ etatu jako projektant w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego we Wrocławiu i Bydgoszczy, współpracując m.in. przy projektowaniu fermy bydła mlecznego na 960 szt. w Grochowiskach Szlacheckich.

W roku 1976 rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu w Zakładzie Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej.

Pracę doktorską pt. „Przygotowanie płynu mleko-zastępczego z preparatów zbrylonych w trakcie przechowywania” wykonaną pod kierunkiem doc. dr. inż. Mieczysława Drozda obronił w roku 1982.

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Analiza i modelowanie procesu rozdrabniania ziarna pszenicy” nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego we Wrocławiu dnia 22 marca 2005.

Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego od 2008 r. w Instytucie Inżynierii Rolniczej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a od 2010 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 2006 r. jest kierownikiem Zakładu Podstaw Techniki oraz drugą kadencję pełni funkcję prodziekana Wydziału ds. kierunków: technika rolnicza i leśna oraz ekonomia.

Jego dorobek naukowy obejmuje 118 pozycji, w tym 69 stanowią oryginalne prace twórcze, z czego 30% to prace indywidualne. Jeden z artykułów, którego jest współautorem, opublikowany w „Acta Scientiarum Polonorum – Technica Agraria” został uznany przez Rektorów Polskich Uczelni Rolniczych za pracę roku 2003. Jest współautorem 2 skryptów akademickich oraz autorem monografii pt. „Wodór nośnikiem energii”.

W roku 2007 jako współautor patentów 2 oryginalnych konstrukcji minisiłowni wiatrowych został uhonorowany przez Wrocławską Radę Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT nagrodą II stopnia „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.

Przez dwie kadencje (1988–1998) był biegłym sądowym z zakresu maszyn rolniczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oraz wiceprzewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego Inżynierii Rolniczej.

W roku 2006 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec