Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Bogdan
Osiński

Urodził się 7 maja 1938 r. w miejscowości Skąpe. Studia weterynaryjne ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu w 1962 r.

Od 1962 r. pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1968 r., habilitował się w 1976 r. Od 1980 r. – stanowisko docenta, a 1994–2003 r. kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii. Dr hab. jest obecnie emerytowanym nauczycielem.

Jego zainteresowania naukowe to: aloplastyczne zamykanie processus vaginalis przy operacjach odejmowania jąder i przepuklinach pachwinowych koni, stabilizacja operacyjna wyrostków głosowych chrząstek nalewkowatych w dychawicy świszczącej, chirurgiczne leczenie kamic pęcherza moczowego i cewki moczowej, stabilizacja chirurgiczna głowy kości udowej w panewce miednicy przy wczesnej dysplazji stawów biodrowych psów, badania możliwości artroplastyki przy dysplazji stawu biodrowego psa, możliwość zastosowania dzianiny blokującej krtań w łykawości koni, stabilizacja przestrzenna metodą „zespół” złamań kości długich koni, badania nad zastosowaniem biomateriałów zawierających siarkę w chirurgii kostnej. Recenzent 3 prac doktorskich i 1 habilitacyjnej oraz promotor 4 prac doktorskich. W latach 1996–1999 kierował projektem badawczym KBN.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec