Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Lesław
Ogielski

Urodził się 22 lipca 1914 r. we Lwowie. W mieście tym w 1934 r. rozpoczął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej, uzyskując w 1940 r. dyplom lekarza weterynarii. W czasie okupacji we Lwowie zdał egzamin doktorski, uznany w 1945 r. przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Po wojnie studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom w 1952 r.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1939 r. u prof. A. Trawińskiego, w Katedrze Badania Środków Spożywczych Uniwersytetu we Wrocławiu. Organizował tę placówkę od podstaw. W 1948 r. został mianowany kierownikiem Katedry, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1984 r. W 1955 r. otrzymał tytuł docenta, w 1960 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1971 r. tytuł profesora zwyczajnego.

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu w latach 1958–1960 i 1965–1966.

Był promotorem 21 prac doktorskich. W kierowanej przez niego Katedrze wprowadzono po raz pierwszy do programu studiów weterynaryjnych zajęcia z higieny i technologii przetwórstwa, chemii, analityki żywności, epidemiologii zatruć pokarmowych oraz ustawodawstwa

sanitarno-żywnościowego. Pod jego kierunkiem powstało 300 prac badawczych i publikacji naukowych. Był rzecznikiem ścisłych kontaktów nauki z praktyką, czego dowodem były organizowane we Wrocławiu podyplomowe studia dla lekarzy weterynarii-higienistów oraz kursy dla personelu pomocniczego Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej. Był również współorganizatorem współpracy z uczelnią w Brnie.

Był laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora. Posiadał wiele odznaczeń państwowych, regionalnych, uczelnianych.

Zmarł 15 maja 1997 r. Pochowany został na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec