Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Modrakowski

Urodził się 6 lipca 1924 r. w Warszawie. Pracę rozpoczął w Katedrze Chirurgii i Ortopedii Wydziału Weterynaryjnego na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu w 1950 r., jeszcze w czasie studiów. W roku 1951 otrzymał dyplom lekarza weterynarii i jednocześnie objął stanowisko st. asystenta. W 1960 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w roku 1961 przeniesiony na stanowisko adiunkta, a w 1978 r. na stanowisko docenta. W roku 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Na emeryturę przeszedł w 1994 r.

W okresie zatrudnienia w Katedrze Chirurgii odbył staże zagraniczne w klinikach chirurgicznych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Królewskim Uniwersytecie w Kopenhadze, w Utrechcie, British Equine Research Institute, Newmarket w Wielkiej Brytanii i Hanowerze. W latach 1979–1980 był wykładowcą na Uniwersytecie w Iraku.

Naukowe zainteresowania Profesora dotyczą orto-pedii koni i bydła oraz anestezjologii. Dorobek naukowy stanowi 47 pozycji, jest współautorem podręcznika pt. „Choroby bydła” w części dotyczącej chorób kończyn bydła.

Niezależnie od pracy w klinice pracował jako lekarz konsultant na Torze Wyścigów Konnych we Wrocławiu. Wieloletnie obserwacje zebrane na torze wyścigowym wykorzystywane były do badań naukowych nad poznaniem przyczyn schorzeń narządu ruchu koni wyścigowych i sportowych oraz do badań nad ich zapobieganiem.

Inną dziedziną jego zainteresowań naukowych były choroby kończyn bydła, głównie racic, związane z warunkami środowiska.

Uczestniczył w międzynarodowych kongresach w Holandii, Szwecji, Austrii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, NRD. Referaty wygłaszane na tych sympozjach publikowane w abstraktach są cytowane w światowym piśmiennictwie.

Drugim nurtem zainteresowań poza ortopedią była anestezjologia. Był pierwszym w Polsce lekarzem weterynarii, który wprowadził wziewne dotchawicze znieczulenie halotanowe u dużych zwierząt za pomocą aparatu własnej konstrukcji. Metody znieczulania zwierząt opracowane przez Profesora zostały wdrożone do praktyki.

Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Lekarzy Koni od 1983 r.

W uznaniu działalności na stanowisku nauczyciela akademickiego odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł w 2007 r., pochowany we Wrocławiu na Sępolnie.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec