Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Zofia
Michalska

Urodziła się 17 lutego 1927 r. w Warszawie. Świadectwo dojrzałości otrzymała w 1946 r. w liceum ogólnokształcącym w Niepokalanowie. Studia weterynaryjne odbyła w latach 1946–1951 na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, gdzie otrzymała dyplom lekarza weterynarii.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1951 r. w Katedrze Anatomii Patologicznej i Weterynarii Sądowej kierowanej przez prof. A. Zakrzewskiego. Tam pracowała aż do emerytury w 1997 r. W 1961 r. obroniła doktorat, w 1970 r. habilitację, a w 1988 r. otrzymała tytuł profesora.

Odbyła kilka zagranicznych staży naukowych z zakresu neuropatologii weterynaryjnej w Budapeszcie u prof. A. Sekyego i w Bernie u prof. R. Fankhausera.

Jej dorobek naukowy obejmuje 76 publikacji, w tym 31 w jęz. ang. i niem.; 18 referatów oraz 4 wydania skryptu z zakresu histopatologii i sekcji zwierząt.

Tematyka badawcza interesująca Profesor to neuropatologia weterynaryjna, patomorfologia wybranych schorzeń zakaźnych (dyzenteria, nekrobacyloza, koligranulomatoza, leptospiroza, wirusowe zapalenie tętnic u koni), nowotwory i zaburzenia rozwojowe, immunologia doświadczalna włośnicy na modelu zwierząt laboratoryjnych.

Jest promotorem 1 pracy doktorskiej, recenzentem 8 prac doktorskich i wniosku o tytuł profesora.

Za działalność naukową otrzymała 14 nagród Rektora, Nagrodę Naukową PAN, nagrodę Ministra za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarła w 2004 r., pochowana na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec