Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stanisław
Mejer

Urodził się 16 lutego 1922 r. w Strzemieszycach koło Będzina. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Kielcach w Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w 1939 r. W tymże roku dotarł do Francji i wstąpił do II Dywizji Strzelców Pieszych. Po internowaniu Dywizji w Szwajcarii w 1940 r. Stanisław Mejer skorzystał z możliwości studiów na Politechnice Federalnej w Zurychu. Ukończył Wydział Chemiczny i doktoryzował się z chemii organicznej. Jego promotorem był prof. L. Ružička – laureat Nagrody Nobla.

Wrócił do Polski po wojnie i związał się ze środowiskiem naukowym Wrocławia: początkowo na Politechnice Wrocławskiej, potem w Katedrze Chemii Akademii Rolniczej we Wrocławiu (od 1954 r.). Był jej kierownikiem od 1965 do 1991 r. do przejścia na emeryturę.

Habilitował się na Politechnice Wrocławskiej. Profesorem nadzwyczajnym i zwyczajnym został z zachowaniem tradycji belwederskiej.

Główną dziedziną jego badań była chemia organiczna: synteza związków naturalnych – steroidów. Na jego zainteresowania miały wpływ studia szwajcarskie i staż naukowy w Anglii. Kilkadziesiąt prac drukowanych w czasopismach zachodnich było podstawą wpisania jego nazwiska do wydawnictwa „Men of achievment”. Jako nauczyciel akademicki ma w swoim dorobku skrypty i podręczniki zalecane studentom do dzisiaj. Kilkadziesiąt roczników studentów Akademii Rolniczej różnych wydziałów ma jego nazwisko w indeksach. Był przez jedną kadencję (1964–1966) prodziekanem Wydziału Rolniczego i członkiem zespołu metodycznego do nauczania chemii. Wykształcił 8 doktorów z dziedziny chemii związków naturalnych.

Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem „Zasłużonego dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Zmarł 2 lutego 1998 r. Spoczywa na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec