Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Janusz A.
Madej

Urodził się 5 lipca 1947 r. we Wrocławiu. Studia weterynaryjne ukończył z wyróżnieniem w WSR we Wrocławiu w 1971 r. Stopień doktora nauk weterynaryjnych otrzymał w 1975 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy pt. „Wpływ cukrzycy alloksanowej i glukozowej na zachowanie się larw Trichinella spiralis u myszy” (promotor – prof. dr hab. Czesław Kaszubkiewicz), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w AR we Wrocławiu – po przedłożeniu rozprawy pt. „Badania nad wpływem wybranych czynników egzogennych w patomechanizmie białaczek limfatycznych u myszy” w 1982 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1992 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1995 r. Jest specjalistą z zakresu onkologii weterynaryjnej (m.in. autorem dwóch podręczników z tego zakresu) – zarówno nowotworów doświadczalnych, jak i spontanicznych u ludzi i zwierząt.

W latach 1993–1995 był prodziekanem, przez trzy kadencje był członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Komitetu Badań Naukowych w latach 1995–1997 oraz jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Polish Journal of Veterinary Sciences”. Od 1994 r. kierował Katedrą Anatomii Patologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej a od 2009 – Katedrą Patologii.

Wypromował 7 doktorów, w tym 4 z zagranicy (Niemcy – 3, Syria – 1), był recenzentem 2 wniosków o tytuł profesora, 1 habilitacji i 11 prac doktorskich.

Jest autorem 195 prac naukowych drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych (42 pozycje), w tym 5 podręczników („Patologia ogólna zwierząt”, „Patologia szczegółowa zwierząt”, „Ozonoterapia w medycynie polskiej”, „Etiologia i patogeneza nowotworów” (2 wydania), słownika („Vademecum pathomorphologicum et latino-polonicum lexicon peculiarium”) oraz skryptu „Histopatologia zwierząt domowych”. Jest także współautorem tłumaczenia podręcznika „Allgemeine und speziele Chirurgie” oraz autorem 80 komunikatów na kongresy i zjazdy naukowe (USA, Japonia, Francja, Niemcy, Anglia, Grecja, Austria, Czechy).

Otrzymał 3 nagrody naukowe i 1 dydaktyczną Ministra Szkolnictwa Wyższego lub Ministra Edukacji Narodowej, 3 nagrody naukowe Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 2 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów oraz 18 nagród Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec